obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

  žáci navštěvují moderně vybavenou ZŠ

informace-pro-obcany-vyluka-vlakuProvozovatel dráhy - Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásil na trati č. 292 Šumperk - Krnov ve dnech od 27. dubna, 7:00 hod. do 29. dubna, 13:45...
zs-mikulovice-oznameniZŠ Mikulovice, okres Jeseník hledá pro školní rok 2017/2018 vychovatelku do školní družiny na zkrácený úvazek a učitele/ku na 2. stupeň ZŠ, a to především...
ms-siroky-brod-zapis-detiZměny ve školském zákoně, zápisy do MŠ a ZŠ Vláda ČR schválila nový školský zákon, ve kterém je mnoho změn a novinek, týkajících se především společného...

DPS Soužití 2005

seniori praha 21 23 9 2011 090

Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je terénní služba poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby (dále jen klientem) za úhradu dle platného sazebníku, schváleného správní a dozorčí radou společnosti. Služby jsou poskytovány lidem, kteří bydlí na území obce Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná a Velké Kunětice.

CÍL
Cílem pečovatelské  služby je podpora  a pomoc  klientovi z Mikulovic a přilehlých obcí žít v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlep- ší kvalitě, důstojně a spokojeně.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI.
Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle klientů:
a. pomoc  při zvládání  běžných  úkonů  péče  o vlastní  osobu  (např.  při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko),
 
Poskytovatel pečovatelské služby: SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice
Pracovní doba: pondělí – pátek 7,00 – 15,30 hod.

FORMA POSKYTOVÁNÍ
Terénní služba.

POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytování služeb klientům,  které vedou k podpoře  samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Umožňuje tak lidem i přes nepříznivou  zdravot- ní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na přirozené  soci- ální prostředí,  rodinu, přátele, příbuzné, blízké, místní instituce, provozující služby veřejnosti a přitom využívat vlastní možnosti, schopnosti  a dovednosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
•   osoby se zdravotním  postižením  30 – 64 let,
•   mladší senioři 65 – 80 let,
•   starší senioři nad 80 let.
Pečovatelská  služba  je poskytována  osobám,  bydlícím v obci Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová  Ves, Supíkovice,  Písečná  a Velké Kunětice,  které mají sníženou soběstačnost  z důvodu zdravotního  postižení, nemoci nebo věku.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NENÍ POSKYTOVÁNA:
•   osobám, které nespadají do definované cílové skupiny a jsou soběstačné;
•   osobám,  které  vyžadují stálou lékařskou  péči, specializovanou  odbornou  péči nebo nepřetržitou péči, tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracov- ní dobu;
•   občanům  trpícím  závažnými  psychickými  poruchami,  občanům  s výraznými projevy  agresivity  vůči zaměstnancům pečovatelské  služby  a lidem  závislým na návykových látkách;
•   je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva.
 
b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  podmínek pro osobní hygienu (např.
při osobní hygieně, při péči o vlasy a nehty),
c. pomoc při zajištění a poskytování  stravy (např.  dovoz oběda, příprava  a podá- vání jídla),
d. pomoc při zajištění chodu domácnosti  (např. úklid, nákupy, praní, žehlení),
e. zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím (např. doprovod  k léka- ři, vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či bezplatné  sociální poradenství).
DALŠÍ INFORMACE
Pečovatelská služba se poskytuje  na základě sepsané  smlouvy. Lze ji ukončit  kdy- koliv písemně  nebo telefonicky. Hrazení  provedených  úkonů  a služeb se provádí v hotovosti u účetní poskytovatele za uplynulý měsíc s to vždy 25. dne následujícího měsíce. Podrobnější informace lze nalézt také na www.souziti2005.webnode.cz
Vaše případné stížnosti a přání budeme brát jako možnost ke zlepšení a zkvalitnění služeb.
•   Stížnosti, podněty a přání lze podávat písemně, ústně, telefonicky. Anonymně  lze podat stížnost do poštovní schránky ve vestibulu vchodu SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
•   Kontaktní osoba pro vyřizování je Mgr. Štěpánka  Beníčková, ředitelka
•   Na stížnost Vám bude odpovězeno  písemně do 28 dnů od podání.

NAŠE PŘÁNÍ
Spokojený klient a spokojená obec.

ADRESA A KONTAKT:
Mgr. Štěpánka Beníčková
ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;
telefon: 584 429 143, klapka 260, mobil: 775 200 811
Ing. Bc. Jana Vrbovská
sociální pracovnice SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;
telefon: 584 429 143, klapka 202, mobil: 775 200 813

Více zde: http://souziti2005.webnode.czlogo web 110 37

upozorneni-pro-majitele-nemovitosti-v-kolnovicichOd měsíce dubna 2017 bude vytříděný plast z Kolnovic svážen v těchto termínech:   12.4.;  10.5.;  7.6.;  6.7.; 5.7.;...

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se