obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Články

Filtr
 • nabídka stavebních pozemků

  výměry okolo 1400 m2 , cena včetně příspěvku na infrastrukturu 100 Kč/m2

  komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, plyn, kanalizace

  kontaktujte starostu popř. stavební odbor

  stavebni parcela 1

  stavebni parcela prodej

 • Mikulovický škrpál 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

   

   

   

  pátek 29.května 2015

                          8:00 Zahájení

                          8:15 Pohádková babička Dáda

                          9:00 Emil a detektivové - Dramaťák Česká Ves

                          9:50 O učeném Honzovi a kmotřičce Smrti - Divadélko Karambol Jeseník

                          10:35 Ať žijí duchové - ZŠ Vápenná

                          11:50 Poseidon - Tidlidum

                          12:35 Předávání cen

  garance dobre zabavy

   

   

   

   

   

   

            související články

            divadelní soubor Kantoři

 • Mikulovické dny 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

  DNY MIKULOVIC 26. ČERVNA – 28. ČERVNA 2015


  Pátek 26.června


     17.00 Slavnostní  mše svatá  –  kostel sv. Mikuláše
     18.00 Campanula vocal Jeseník -  unikátní mužský pěvecký sbor – kostel sv. Mikuláše
     20.00 Divadelní soubor Kantoři představení "Odjezd nejistý" – sál OÚ

  Sobota 27.června - hlavní odpolední program - na návsi

     13.00 Pochod Zlatohorské gardy
     14.00 Slavnostní zahájení
     14.25 Mateřská škola Mikulovice – hudební pásmo
     14.45 Základní škola Mikulovice – taneční vystoupení
     15.00 – 18.00    Buffalo-Bill  střelnice  –  před parkem
     15.10 Mistr Kat – Divadlo eMILLIon
     15.35 TJ Sport ženy Mikulovice – step aerobic, zoomba
     16.05 Znalci střelného prachu  -  Divadlo eMILLIon
     16.30 Tomáš Zápeca  –  houslový koncert
     17.15 Taneční skupina New Flash Mikulovice
     18.10 Chůpela  - kapela na chůdách  -  Divadlo eMILLIon
     18.50 Profesionální zásah hasičů  –  HZS Jeseník
     20.00 – 22.00 Revival Kabáti Morava
     22.15 – 22.30 Ohně ve stylu Aztéků - Divadlo eMILLIon
     22.30 – 01.00 Skupina Jaguár – taneční zábava

     Sobotním programem provází moderátor Radek Švábek.

  Neděle 28.června

     10.30 Mše svatá – kostel sv. Mikulášegarance dobre zabavy

   

   

   

   

   

                         záštitu nad akcí převzal

             ministr zemědělství ing. Marian Jurečka

   

   

   

   

   

   

  související články

  Informace o úplné uzavírce ulice Hlavní - Dny Mikulovic 2015

 • Komunitní kompostárna obce Mikulovice

  V dubnu 2015 byl v Mikulovicích zahájen provoz malé komunitní kompostárny obce. Komunitní kompostárna se nachází v areálu bývalé posádky na části pozemku 1934/37.
  Do kompostárny je možné vozit „zelený“ biologicky rozložitelný rostlinný materiál  z vašich zahrad (tráva, listí, větve, piliny, apod.). Jiný materiál na kompostárnu nebude přijat.

 • Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 2015

  Dne 17. dubna 2015 se v Olomouci konalo krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěží se ve 4 věkových kategoriích. Letos jsme měli zastoupení, a tedy i svého bojovníka, v každé z těchto kategorií, což se doposud nestalo. Proto jsme s napětím očekávali, jak toto umělecké klání dopadne. Nutno dodat, že jde o soutěž, která má nejen v kraji vysokou prestiž a těší se obrovskému zájmu dětí i široké veřejnosti. Vždyť na místa porotců každoročně usedají lidé kovaní v této oblasti – učitelé ZUŠ, uměleckých fakult, divadelní režiséři, herci...I letos padaly z řad dětí výkony hodny profesionálů, a porota to tak neměla vůbec lehké. V každé kategorii, která čítá 22 dětí, jich totiž bývá odměněno pouze pár. Neuvádí se pořadí, porota uděluje Ocenění a Čestná uznání, což jsou posty nejvyšší. Jsme šťastni, že i letos reprezentanti naší školy takováto ocenění získali: Martin Lužík, žák 2. třídy – Ocenění za přednes, Aneta Kapustová, žákyně 4. třídy – Čestné uznání. Dále nás reprezentovali Tomáš Lužík, žák 7. třídy, a Monika Lužíková, žákyně 9. třídy. I jim, přestože oceněni nebyli, patří obrovské poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Oceněným gratulujeme a doufáme, že i příští rok se na nás v kraji štěstí usměje. Vždyť štěstí přeje připraveným, a to my jsme každý rok! :-))
  Mgr. Pavlína Kapustová

 • Nový ceník obecních pozemků

  Vážení spoluobčané,
  portret dvorakZastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28.4.2015 nový ceník pro prodej pozemků v majetku obce Mikulovice. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu přiblížit ceny pozemků cenám, které odpovídají v současné době platné legislativě o oceňování nemovitostí. Ceník nabude účinnosti dne 1.9.2015. S novým ceníkem je možné se seznámit prostřednictvím internetových stránek obce Mikulovice, kde je vyvěšen na úřední desce OÚ Mikulovice. Pokud navštívíte obecní úřad, rád Vám poskytnu potřebné informace o ceníku osobně. Přeji Vám všechno dobré a také příjemné prožití nadcházejících letních měsíců tohoto roku.

  Ing. Petr Dvořák

  Uložit

 • Představujeme kandidáty na Mazlíčka roku 2015 - 8. kolo

  Podařilo se vám vyfotografovat vašeho křečka v neobvyklé situaci?

  Máte vtipný snímek vašeho rodinného mazlíčka?

  Zúčastněte se druhého ročníku naší soutěže Mazlíček roku a vyhrajte hodnotnou cenu.

  Pošlete fotografii na email: prilohy.stm@denik.cz. Napište své jméno, jméno mazlíčka a případně připojte stručný popis situace, v které jste jej vyfotografo...

 • Provozní řád komunitní kompostárny obce Mikulovice

  znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

  IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

  telefon: 584 429 100, e-mail: podatelna@mikulovice.cz

   

  Provozní řád komunitní kompostárny obce Mikulovice

  Komunitní kompostárna je určena obci Mikulovice a pouze pro občany Mikulovic a majitelům nemovitosti na území této obce včetně jejich místních části.

  1.Kompostárna je určena pouze pro biologicky rozložitelný rostlinný materiál z údržby zeleně veřejných prostranství  a zahrad, vznikající na území obce Mikulovice (např. tráva, listí, větve, piliny apod.)
  2.Biologicky rozložitelný rostlinný materiál je možné do kompostárny umístit pouze po vizuální kontrole zodpovědným pracovníkem
  3.Biologicky rozložitelný rostlinný materiál je možné převzít pouze od občanů  Mikulovic a majitelů nemovitosti na území této obce včetně jejich místních části.
  4.V areálu kompostárny je povinné se řídit pokyny obsluhy
  5.Osoba odpovědná za provoz kompostárny: pan Jaroslav Maňur, tel.: 775 200 812
   
  Je zakázano:

  1. Umísťovat do kompostárny jiný materiál než biologicky rozložitelný rostlinný materiál (např. odpad živočišného původu, směsný komunální odpad, plasty, sklo, odpad znečištěný nebezpečnými látkami apod.)
  2.Pohybovat se v areálu kompostárny bez vědomí odpovědného pracovníka
  3.Umísťovat v okolí kompostárny jakýkoli odpad
   
  Provozní doba kompostárny pro veřejnost:  
  duben - říjen
  Sobota: 9.30 – 10.30 hod,(mimo státních svátků).

  Uložit

 • Cvičení s kočárkem, cvičení s dětmi

  V pátek 1. května  se uskutečnila akce Cvičení s kočárkem a cvičení s dětmi. Počasí nám příliš nepřálo, a proto jsme akci přesunuli do malé tělocvičny ve škole. Akce se zúčastnilo 11 dospělých a 14 dětí.
  cviceni s kocarkem    Na úvod zatančil taneční oddíl New Flash, po té následovalo samotné cvičení s kočárkem. Nejen maminky, ale i tatínkové zkusili náročnost tohoto fenoménu, který se začíná objevovat po celé republice. Děti si jízdu v kočárkách užívaly, při otočkách výskaly a dokonce jedno batole usnulo. Po náročné aerobní rozcvičce následovalo opět vystoupení tanečního oddílu. Po malém odpočinku následovalo posilování s dětmi na jednoduchá dětská říkadla. Některé cviky si děti zacvičily společně s maminkami. Po samotném cvičení byla pro děti přichystána opičí dráha.
  Každý účastník obdržel malou odměnu, kterou si vylosoval. I na děti čekaly odměny.  Obdržely nejen sladkosti, ale také konvičky, smetáky a spoustu dalšího.
  I přes nepřízeň počasí si nejen maminky, ale i děti páteční dopoledne užily. Především  dětem se domů vůbec nechtělo a při odchodu z tělocvičny některé hlasitě protestovaly.
  Velké poděkování patří obci Mikulovice, která akci podpořila z grantového programu obce, ale také Hance Horenské,  Břetislavu Tomšů a firmě Plastkon product s.r.o., kteří přispěli odměnami pro děti a maminky.
  Za TJ Sport Mikulovice Mgr. Lucie Pospíšilová

 • Tvořivé odpoledne pro maminky a děti

  den matek 1Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě a oficiálně připadá na druhou květnou neděli. V ČR se začal slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. V Mikulovicích obnovilo oslavu Dne matek SRPDŠ při ZŠ Mikulovice. Již třetím rokem zorganizovalo tvořivé odpoledne pro matky a děti.
  Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, které matky dostávají hlavně od svých dětí. Tradičně obdarovávají děti své maminky ručně vyrobenými dárky nebo básničkami. Tuto tradici jsme se snažili dodržet i my, i když tak trochu jinak. Kytku jsme maminkám nedali, ale za to si u nás mohly vyrobit svůj dárek samy pro sebe. Ať už to byl košíček z pedigu, prostírání z čajových sáčků nebo nabatikovat tričko či tašku.
  Děti z mateřské i základní školy si pro všechny maminky připravily taneční vystoupení a to pod vedením paní Gábiny Halodové. V průběhu tvoření do tělocvičny vpluli i piráti a ukázali nám i oni své vystoupení, které si nacvičili pod vedením paní učitelky Pavlíny Kapustové. Všem dětem děkujeme za jejich pěkné vystoupení. Poté děti zaplnily dětský koutek, kde motaly z vlny srdíčka.
  Pro maminky a děti bylo připraveno malé občerstvení, které si pro ně připravily Mikulovické ženy.
  Celou akci finančně zajišťovala Obec Mikulovice a SRPDŠ.
  Věříme, že jsme zvolili dobrou cestu k připomenutí si Dne matek, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Letošní ročník nás mile překvapil vysokou účastí maminek, babiček a děti. Všem děkujeme za účast a doufáme, že se Vám akce líbila. Těšíme se na další ročníky a na vaši hojnou účast.

  Na závěr nám ze SRPDŠ dovolte, abychom všem maminkám dodatečně popřáli vše nejlepší k jejich svátku a předali pomyslnou kytičku.

  Hana Klimčíková

 • SDH Široký Brod

  sdh siroky brodSDH Široký Brod dnem 18. 4. 2015 zahájilo svojí sezónu, a to mezinárodně. Jarní soutěží o pohár města Vsetín. Ve Vsetíně soutěžilo 68 českých a slovenských družstev (53 mužských, 15 ženských), družstvo Široký Brod zaběhlo vlastní rekord, s časem 14,852 sekund, skončilo tak za slovenským družstvem Podvysoká (14,401) na 2. místě. Dobře odvedený výkon obhájilo také v soutěži o velikonočního beránka v Široké Nivě (14,869).


  Mimo tyto netradiční soutěže se zástupci SDH Široký Brod pravidelně účastní soutěží Pohár starostky okresního sdružení hasičů a Hasičské ligy – Praděd, kde v loňském roce tým Široký Brod A dosáhl na 4. místo a tým Široký Brod B na 8. místo v celkovém žebříčku, složeného z 36 družstev.
  Obec Mikulovice v letošním roce přispěla na opravu požárního stroje PS 12. Tímto děkujme za příspěvek a doufáme, že obec Mikulovice budeme moci stále reprezentovat dobrými výkony.
  Můžete nás přijít podpořit na soutěž Hasičské ligy – Praděd, která se bude konat v sobotu 18. 7. 2015 od 10 hodin v areálu Sokolovny v Širokém Brodě.
  SDH Široký Brod Kamila Jehličková

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.