obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Články

Filtr
 • Cyklovýlet

  Na poslední školní dny jsme si ve čtvrté třídě naplánovali cyklovýlet, který měl ověřit naše dosud získané dovednosti a vědomosti z oblasti dopravní výchovy cyklistů. Všichni jsme se na tuto akci velmi těšili.

  Den D, kdy nám konečně přálo i počasí, byla nakonec středa 24.6. Po důkladném zkontrolování vybavení jízdních kol (zde je nutno vyjádřit pochvalu rodičům, vybavení i "stroje" téměř na 100%)jsme se vydali po mikulovické cyklostezce směr Hradec - Nová Ves. A byla to výprava skutečně zdařilá. Všichni účastníci dodržovali pravidla silničního provozu, dbali na bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými koly a tak se had cyklistů v reflexních vestách krásně vlnil mikulovickými loukami. Cílovým místem bylo posezení pod slunečníkem u obchodu p. Pántlika. Zde jsme se každý po svém posilnili a stejnou trasou jsme se vraceli ke škole.

  Velkou zásluhu na bezpečném průběhu výletu mají všichni malí cyklisté. Poděkování patří i p.uč. Ostrému, který jako cyklista tělem i duší ochotně přijal funkci vedoucího jezdce našeho pelotonu.

  Určitě to nebyl náš poslední cyklovýlet!!!

  Pavla Dostálová

 • Velikonoční turnaj ve stolním tenise

   

  Sezóna stolního tenisu se tradičně ukončuje v Mikulovicích. Místní oddíl TJ Sport Mikulovice uspořádal dne 4. dubna 2015 26. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili i hráči z Jeseníku, Zlatých Hor, Ondřejovic, Písečné, Města Albrechtice a spřátelené oddíly z polské Nysy, Otmuchowa a Kijówa.
  V turnaji byl ve dvouhrách nejúspěšnější jesenický veteránský reprezentant Miloš Matějíček st., který ve finále svou zkušeností porazil nejlepšího polského hráče Przemyslawa Pasoňa.
  Turnaj se pořadatelům podařil, všichni hráči odcházeli spokojeni a těší se na další ročníky...

  Výsledky : dvouhra – 1. Miloš MATĚJÍČEK (Jeseník)
  2. Przemyslaw PASOŇ (Kijów)
  3. Lukáš SOPČÁK (Město Albrechtice)

  čtyřhra – 1. Helbin-Pasoň (Otmuchów-Kijów)
  2. Fňukal -Matějíček (Jeseník)
  3. Sopčák-Hudáček (Město Albrechtice-Jeseník)

  Miroslav Seibert

 • TJ Sport Mikulovice

   

  I v tomto roce jednotlivé oddíly TJ Sport pořádají řadu akcí pro širokou veřejnost . Letos už proběhla Dopravní soutěž pro děti, Halový tenisový turnaj, Cvičení s kočárkem a dětmi, Velikonoční turnaj ve stolním tenisu a další budou následovat v průběhu roku. O nich Vás budeme informovat v Mikulovickém čtvrtletníku, na internetových stránkách obce a plakátech. Tyto akce jsou s větší části dotovány z grantů obce Mikulovice.
  Jménem členů TJ Sport, ale i ostatních, kteří využívají zázemí sokolovny ke sportovní, kulturní, společenské činnosti děkuji obci Mikulovice za příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem sokolovny a činností jednotlivých oddílů na rok 2015 ve výši 60000,-Kč a za příspěvek na opravu podlahy sálu ve výši 220000,-Kč. Díky této pomoci můžou členové TJ využívat sál sokolovny za přijatelné částky a mládež s místními organizacemi má pronájem sálu zdarma.
  Tyto jednotlivé oddíly někdo vede, akce někdo pořádá a práci s mládeží se někdo věnuje. Těmto lidem patří mé velké DÍKY.
  Jaroslav

 • Ze skautského života, aneb co se událo


  Ivančena
  Tak jako i jiné roky jsme si Mezinárodní den skautů a skautek připomněli výšlapem v Beskydech k mohyle na Ivančeně. Zde ke konci druhé světové války byli popraveni skauti, kteří byli zapojeni v odboji. V poledne jsme všichni uctili jejich památku. Počasí nám přálo a tak se výšlap všem účastněným líbil.

  Oslava 25. výročí od znovuzaložení skautingu na Jesenicku
  V letošním roce jsme oslavili 25. výročí od znovuzaložení skautingu na Jesenicku a tedy i tady u nás v Mikulovicích. Oslavu jsme si rozložili na dvě části.
  V první (která proběhla 17.4.) jsme otevřeli dveře naší klubovny veřejnosti. Do klubovny se mohli přijít podívat všichni, kdo mají o naší činnost zájem nebo se jen chtěli podívat na to, jak to u nás vypadá. Skautky si připravily program pro příchozí děti. Pro dospělé byly připraveny fotky ze současnosti, ale i z dřívější doby. Pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení.
  Druhá část oslav pak proběhla v sobotu 23.5., kdy se v areálu skautské základny sešli spolu se současnými členy našich oddílů i ti kteří prošli oddíly v průběhu 25 let i se svými dětmi. Celá oslava začala slavnostním nástupem, u kterého zazněla skautská hymna a krátký proslov střediskového náčelníka. Po nástupu byla pro děti připravena různá stanoviště, na kterých si děti vyzkoušely své dovednosti. Po páté hodině se všichni rozdělili do oddílů a začaly soutěže mezi oddíly, bylo i vytvořeno i jedno družstvo VIP z hostů. Všichni se zapojili do bojů v různých disciplínách. Poté se zapálil slavnostní oheň, u kterého se všichni bavili a zpívali dlouho do noci. Po celý den byly v klubovně k nahlédnutí fotky, kroniky i jiné vzpomínkové předměty.
  Celá oslava se vydařila.
  Děkujeme obci Mikulovice, která nám, na obě oslavy, přispěla z grantového fondu.

  Svojsíkův závod skautů a skautek
  Naše skautky se zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu, který v letošním roce probíhal v Hraběšíně u Šumperku. Soutěžilo se ve skautských znalostech, orientaci na mapě, orientaci v přírodě, zdravovědě, krizových situacích, tělesné zdatnosti a ještě v dalších dovednostech. Konkurence byla velká. Naše skautky obsadily druhé místo a tak postupují do krajského kola, které proběhne 6.a7. června v Písařově. Držíme jim palce, aby závody dobře zvládly.

  Praha 2015
  Ve dech od 3.6. do 5.6. jsme se vydali do Prahy. Navštívili jsme Národní divadlo, prošli se historickou částí Prahy, podívali jsme se na Vyšehrad, navštívili muzeum a vykoupali jsme se v Aquapalace .
  Díky obci Mikulovice nám bylo umožněno podívat se i do Senátu, který jsme si prohlédli i s odborným výkladem.
  Děkujeme obci Mikulovice za umožnění návštěvy Senátu, ale i za to, že nám na tuto akci přispěla z grantového programu.

  Dana Benčová

 • ZŠ Mikulovice - informace pro rodiče

  Závěr školního roku 2014/15
  Oznamujeme, že slavnostní ukončení školního roku 2014/15 se uskuteční dne 26.06.2015, a to od 8,00 hodin v sále OÚ Mikulovice. Poté se žáci přesunou do školy, kde si ve svých třídách od třídních učitelů převezmou vysvědčení a "Huráááá na prázdniny." Ředitelství školy děkuje rodičům za ochotu spolupracovat se školou a všem žákům příjemné a smysluplné prožití prázdnin. Dne 29. a 30.06. čerpají žáci volno ředitele školy. Po prázdninách se ve škole sejdeme v úterý 01.09. 2015.

  skolni znak domodraVážení rodiče,
  k létu patří prázdniny, sluníčko a odpočinek od školního či družinového prostředí. Samozřejmě chápeme i to, že pro mnohé rodiče jsou prázdniny stresující, protože se v rámci pracovního vytížení nemohou po celou dobu prázdnin o své děti postarat, a proto hledají náhradní řešení. Pravdou je však i to, že škola či družina bez dětí je příležitostí k tomu, aby se odstranily závady a zvelebilo se vnitřní prostředí, které se nedá udělat za plného provozu. Nicméně i přes tyto faktory škola zjišťovala zájem rodičů o provoz ŠD, kteří nezbytně nutně potřebují umístit své děti v období prázdnin do ŠD. Rodičům, kteří se tímto problémem zabývají už hodně dlouho, byla nabídnuta pomoc SVČ Duhy Jeseník, která letos pořádá příobecní letní tábor pro Mikulovice a mohu říci, že mnozí jej využijí (místa jsou stále volná). Potom se však našli ještě 4 rodiče, pro které by bylo nejvýhodnější, kdyby provoz školní družiny byl zajištěn po celé 2 měsíce a oni by do družiny posílali své děti v tu dobu, kdy jim by to vyhovovalo. Nedovedu si představit, že např. celý týden (možná i více) by byly vychovatelky v zaměstnání a nepřišlo jim žádné dítě. Tato možnost je z hlediska finančního a technického nepřípustná. Vedení školy bylo případně ochotno provoz zajistit na poslední týden prázdnin, ale zájemci byli pouze dva a z nich jedna maminka si zatím s určitostí nebyla jistá, zda by vůbec tento termín využila. O prázdninách nebude ŠD v provozu.

  Mgr. Iva Látalová

 • Turisticko - poznávací kurz 3.tříd

  Turisticko - poznávací kurz 3. tříd

  skolni znak domodraVe dnech 1. a 2. 6. 2015 proběhl třeťáčky tolik očekávaný kurz.
  Takže v pondělí ráno zamávali rodičům a vydali se vstříc novým zážitkům. Ve Zlatých Horách jsme si prohlédli místní historii -budovy kostela Panny Marie, muzea a městského úřadu a pak jsme se autobusem přesunuli do našeho přechodného bydliště - do Hotýlku U Pekina v Dolním Údolí. Tam nás čekaly krásné pokoje, výborné jídlo a vzorná péče. Po ubytování a obědě jsme opět autobusem vyjeli na Rejvíz a putovali na Mechové jezírko. Cestou tam slunce pálilo a ptáci se předháněli ve zpěvu. Na jezírku jsme stihli výklad i pověst o tajemném městě Hunohradu, ale pak se příroda rozhodla, že slunce už bylo dost a poslala nám vydatný slejvák - nejspíš jako kontrolu, jestli mají všichni pláštěnku. A co myslíte? Měli... Kvůli dešti jsme jen nestihli návštěvu místní Tkalcovny, ale ten, koho to zajímá, se tam může podívat o prázdninách s rodiči. Cestou zpět sice někteří " slibovali", že to určitě nepřeÅ ¾ijí a upadnou jim nohy v příští zatáčce, ale v názvu kurzu je přece slovo " turistický"... Došli všichni. Po večeři následovala ještě krátká vycházka a pak už jen hygiena, večerka a noční klid. Další den po výborné snídani ve formě švédského stolu jsme se vydalii do Údolí ztracených štol na Zlatorudné mlýny. Tam nás pan Kozluk seznámil s historií a pak si děti vyzkoušely rýžování zlata. Konec kurzu jsme oslavili zmrzlinou.

  A co napsaly děti?

  Denis: Líbilo se mi všechno, protože to byl luxus.

  Lucka V. : Chutnala mi polívka a ubytování bezva.

  Míša : Dal jsem si do cereálií místo mléka kakao a je to nejlepší jídlo na světě.

  Marcel : Koupil jsem si zlato.

  Lucka : Líbilo se mi mechové jezírko, protože bylo velké.

  Petr : Neviděl jsem mamku a nechutnala mi rýže.

  Gábina : Líbilo se mi, že tam nebyla ségra.

  Nela : Bolely mě nohy a furt jsme chodili!

  Franta : V pokoji jsme měli bordel.

  Bětka : Cítila jsem se u Pekina jako doma.

  Eliška : Nelíbilo se mi, že jsme museli jet domů.

  Pepíno : Viděli jsme nesmírně velkou krásu lesa.

  Verča : Kurz se mi líbil, protože jsem měla klid od bráchy.

  Zuzka : Viděli jsme nový svět.
  Zuzana Janíčková, Marcela Lužíková

 • Vážení spoluobčané,


  dovolte Vám všem na začátku letního období popřál co nejvíce teplých a slunečných dní, aby jste mohli načerpat co nejvíce sil.
  V březnu proběhla v sále schůzka s občany na téma "Vize rozvoje Mikulovic v letech 2015 - 2025". Účast občanů byla malá. Jaké jsou příčiny nezájmu jednotlivých občanů, zástupců spolků a organizací, o tom bychom mohli vést dlouhou diskusi. Jedním z podnětů bylo zlepšit informovanost občanů. Na základě tohoto podnětu se obec pokusí v následujících letech uvést do provozu opět obecní rozhlas a informace o dění v obci, které budou zveřejňované na nových webových stránkách obce, posílat na sociální sítě facebook, twitter popř.google+.
  Nové webové stránky byly spuštěny do provozu na přelomu května a června. Cílem těchto stránek je poskytnutí co nejvíce informací občanům, které budou dohledatelné nejen na stránkách obce, ale i v internetových prohlížečích. Pevně věříme, že po doplnění a upřesnění všech údajů budou informace zveřejňované na našem webu dohledatelné pro všechny lidi, kteří budou chtít zjistit jakoukoliv informaci o naší obci.
  Zároveň přivítáme jakékoli podněty, nápady či připomínky týkající se chodu naší obce a současně tímto všechny spoluobčany zveme na všechna zasedání obecního zastupitelstva.
  K větším investičním akcím které nás čekají v letošním roce patří kromě jiných i realizace další části chodníku na silnici I/44 směr od Širokého Brodu a pokračování na projektu Mikulovice - nový vodní zdroj. Na již realizovaném cca 100 m hlubokém vrtu se budou provádět v letních měsících poslední zátěžové hydrodynamické zkoušky a zároveň je již zpracovávána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí s přesnou trasou a návrhem řešení jímaní a úpravy vody. Napojení upravené vody z nového vodního zdroje obce Mikulovice se bude realizovat na distribuční síť stávajícího vodovodu.
  Dalším významným úkolem, který stál před vedením obce bylo zajistit stomatologickou péči přímo v obci. Po dlouhých jednáních se nám podařilo zajistit polskou lékařku paní Mgr.Dorotu Kowalskou, která by měla otevřít svou ordinaci k 1.7.2015. Pevně věříme, že její rozhodnutí provozovat stomatologickou praxi v Mikulovicích bylo správné a my budeme tuto stomatologickou péči v obci využívat a jako pacienti budeme i s jejími službami spokojeni.
  Ve dnech 26.-28.6. se uskuteční již tradiční Dny Mikulovic, na které Vas tímto srdečně za pořadatele zveme. Tak jako každoročně je připraven bohatý kulturní program uprostřed obce až do večerních hodin, kde si jistě každý najde "svůj šálek kávy".

  Dobrou zábavu a příjemné a teplé léto Vám přejí Roman Šťastný a Jiří Šimík.

 • Program obnovy obce 2015 - 2020

  mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

  IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

  Telefon : 584 429 100, e-mail: podatelna@mikulovice.cz

  Program obnovy obce

  2015 - 2020

  Obec Mikulovice okres Jeseník

  1. 1.Úvod

  V tomto materiálu jsou popsány všechny důležité body „Programu obnovy obce Mikulovice“. Detailní rozbor stavu obce z mnoha hledisek vychází z již zpracované a pravidelně aktualizované „Strategie rozvoje Mikroregionu Zlatohorsko“, jehož je obec Mikulovice součástí. Strategie rozvoje mikroregionu byla zpracována odbornou firmou a je základním dokumentem pro zpracování tohoto „Programu obnovy obce“.

  1. 1.Analýza současného stavu
  2. 1.Charakteristika obce

  Mikulovice (střední nadm. výška 320 m), leží těsně u státní hranice s Polskem, severně od okresního města Jeseník, při řece Bělé, a to v té části jejího údolí, které je na našem území nejnižší a nejširší; řeka zde přibírá z pravé strany říčku Olešnici a potom východním směrem teče do Polska k Nyse. Obec se rozkládá podél důležité silnice I.tř. č. 44 z Jeseníku na severovýchod k hraničnímu přechodu Mikulovice-Glucholazy do Polska. V obci odbočují silnice č.457, jednak ke Zlatým Horám, jednak k Vidnavě. Stejným směrem jako hlavní silnice I.tř. č. 44 vede i železnice, která se obloukem z Jeseníku přes polské Glucholazy vrací na naše území do Jindřichova a dále do Krnova. Do katastru obce náleží letiště Aeroklubu v Jeseníku s možností zahraničních příletů a zejména pak hraniční přechod pro silniční i železniční provoz při hranici s Polskem.

  mapka program rozvoje

  Základní údaje o obci Mikulovice

  Charakteristika Mikulovice
  Počet částí 3
  Katastrální výměra (ha) 3328
  Počet obyvatel 2670
  z toho produktivní věk 1620
  průměrný věk 41,7
  pošta ano
  škola ano
  zdravotnické zařízení ano
  policie ne
  celnice ne  
  banka ano
  spořitelna ne
  bankoautomat ne
  směnárna ano
  benzinová čerpací stanice ano
  kanalizace (ČOV) ano
  vodovod ano
  plynofikace ano

  Zdroj: Místní šetření 2010

 • Ukliďme česko

  uklizime ceskoI zaměstnanci Obecního úřadu v Mikulovicích se dne 15.4.52015 zapojili do akce Ukliďme česko.
  Ráno v 8.00 - hned jak byla přerušena dodávka elektrického proudu do celé obce, jsme se vydali posbírat odpadky okolo silnice od prodejny Hruška k Ondřejovické strojírně a dále pak do areálu bývalé posádky. Ale o tom mnozí z vás již vědí. V tuto chvíli je zajímavější fakt, že jsme se po této akci přihlásili do fotosoutěže, do které jsme odeslali čtyři fotografie, z nichž se jedna umístila na druhém a jedna na třetím místě.
  Můžete se podívat .....

  Foto

  Foto

  Autorem fotografií je náš kolega pan František Juris.
  D. Dostová Jurníková

  Uložit

 • Zájezd seniorů do Prahy

  Zájezd seniorů do Prahy
  Praha senioriVe dnech 26. - 28.5.2015 se uskutečnil pravidelný zájezd seniorů z Jesenicka do Prahy. Tento zájezd se koná na základě družebních vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a Sdružením měst a obcí Jesenicka.
  I letos byl program plný zajímavých míst a zážitků. Kromě jiného jsme navštívili Žižkovskou televizní věž, Stavovské divadlo, zámek v Nelahozevsi, Strahovskou knihovnu....... ušli jsme spoustu kilometrů, ale stálo to za to.
  Představení Simony Stašové v divadle ABC bylo třešničkou na dortu.
  Zájezd se koná každý rok, vždy v květnu a přihlásit se mohou senioři ze všech obcí Jesenicka.
  Děkujeme MČ Praha 1 za pohostinnost a péči, kterou nám věnovali.
  Několik fotografií naleznete ve fotogalerii .
  D. Dostová Jurníková

 • Názvy obcí, měst a městských částí aneb pravopisné zásady a záludnosti

  obec Mikulovice

  Při označování měst a obcí je třeba odlišovat jejich zeměpisný název od názvu města nebo obce jako právnické osoby, případně jako územní jednotky. Základem je zeměpisný název (Brno, Praha, Hradec Králové). Druhý typ názvu vznikne předsunutím výrazů město, statutární (nebo hlavní) město, obec, městys před zeměpisný název: statutární město Brno, hlavní město Praha, obec Semice.
  Předsunutý výraz se podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) píše uvnitř věty vždy s malým písmenem, protože se jedná o jméno obecné. (I název obce či města jakožto právnické osoby je totožný s názvem zeměpisným, tedy Brno, Praha, Semice, a předsunutý výraz pouze signalizuje druh právnické osoby; proto se píše s malým písmenem.)
  Pouze na začátku věty, v adrese či v záhlaví všech listin, které "jsou vyhotoveny orgány obce a týkají se samostatné působnosti obce", píšeme předsunuté výrazy s velkým počátečním písmenem.

 • Co je orgán sociálně – právní ochrany dětí

  Co je orgán sociálně – právní ochrany dětí
  Orgán sociálně právní ochrany dětí je:
  • Obecní úřad Mikulovice
  • Obecní úřad s rozšířenou působností - Městský úřad Jeseník
  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  Tomuto úřadu se také říká OSPOD.

 • Jak si můžete stěžovat na výkon sociálně-právní ochrany obecního úřadu

  Obecní úřad Mikulovice
  Hlavní č. 5
  790 84 Mikulovice

  Jak si můžete stěžovat na výkon sociálně-právní ochrany obecního úřadu
  Každý občan má právo stěžovat si proti postupu správního orgánu (obecního úřadu) či proti nevhodnému chování pracovníků úřadu.
  Stížnost můžete podat:
  - ústně – osobně - místostarostovi/starostovi obce či jakémukoliv pracovníkovi úřadu.
  Při ústním podání vždy zpracuje úřad písemný záznam stížnosti, kterou jako stěžovatel zkontrolujete a potom podepíšete.

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.