obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Články

Filtr
 • 5. ročník Mikulovických her

  20160625 105704

  Dne 25.6.2016 jsme se zúčastnili již 5.ročníku Mikulovických her, které se letos konaly v Nové Vsi v Horách - části Mikulovice. Jako již tradičně se těchto her kromě domácích zúčastnily Mikulovice u Pardubic, Znojma a Jeseníku.
  Stejné zůstaly i disciplíny ve kterých se soutěžilo ( kopaná 6+1, hasičský sport a stolní tenis ). Doplňkovou disciplínou, kterou si v letošním roce vybrali domácí, byla vybíjená.
  Všichni občané, kteří se vydali reprezentovat obec zaslouží velkou pochvalu. Po dlouhé cestě, která trvala 6 hodin, podali velmi dobré výkony a vzorně reprezentovali naši obec. Hasiči ze Širokého Brodu a stolní tenisté své soutěže vyhráli. Fotbalisté skončili na 3.místě, i když prohráli pouze jeden zápas. V doplňkové disciplíně společný tým hasičů a fotbalistů obsadil po velkém boji druhé místo. Po těchto vynikajících výkonech se nám podařilo obhájit vítězství z minulého roku a opět přivést putovní pohár do naší obce.

  Roman Šťastný, starosta

  fotogalerie

 • Senioři v Praze

   

  IMG 1579   Ve dnech 24. - 26. května 2016 jsme my - senioři z Mikulovic a přilehlých obcí Jesenicka navštívili naše hlavní město Prahu, kde byl pro nás připraven zajímavý program. Ten jsme zahájili projížďkou lodí po Vltavě. Potom následovala komentovaná prohlídka nejvýznamnějšího díla Alfonse Muchy Slovanská epopej, vystavená v Národní galerii. Cyklus dvaceti obrazů je inspirován slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů. Měli jsme štěstí, protože od příštího roku budou tato díla k zhlédnutí pouze v Číně a Japonsku. Tento den jsme zakončili návštěvou divadla U Hasičů, kde hráli komedii „Když kočky nejsou doma“. Myslím, že pro všechny byl velký zážitek výkon herce Romana Štolpy.
  Druhý pobytový den se hodně chodilo. Začali jsme procházkou po Pražském hradě a prohlídkou Chrámu svatého Víta. Cestou přes Strahov jsme se dostali na Petřín a zde nás potěšila zpráva, že dolů pojedeme lanovkou. Po obědě v DPS v Benediktské jsme se v rámci odpoledního programu vypravili do Klementina a to konkrétně do jeho krásné, barokní knihovny. Bonbónkem byla vyhlídka z věže Klementina na historickou část Prahy. Klementinum bylo založeno jezuitským řádem a v současné době se jedná o druhý největší historický komplex budov v Praze (hned po Pražském hradě). Nyní je zde sídlo Národní knihovny, studovny, čítárny, Slovanské knihovny s 6,5 milióny knih a kanceláří. Před slavnostní večeří se starostou Městské části Prahy 1 Ing. Oldřichem Lomeckým, jsme si ještě prohlédli Betlémskou kapli.
  A je tady poslední den zájezdu a Národní kulturní památka Kobyliská střelnice. Po atentátu na Heydricha roku 1942 docházelo na tomto místě k popravám českých vlastenců. Z Kobylis jsme se přesunuli do Kbel do Leteckého muzea civilního a vojenského letectví Československa a České republiky. Vystavené exponáty se určitě líbily nejen mužům, ale zaujaly i ženy. Je zde uloženo 275 letadel. Závěrečnou tečkou našeho programu byla Stará Boleslav s románskou bazilikou svatého Václava. Kníže Václav zde byl v roce 935 zavražděn svým bratrem Boleslavem. Bazilika je národní kulturní památkou a centrem úcty k hlavnímu českému světci.
  Děkujeme organizátorům, že jsme měli možnost mnoho vidět a slyšet. Vážíme si toho, že se stále podporují výměnné pobyty seniorů z Jesenicka se seniory z Městské části Praha 1. Zásluhu na tom má vzájemná spolupráce Městské části Praha 1 se starostou Ing. Oldřichem Lomeckým a Sdružením měst a obcí Jesenicka v čele se starostou Lipová Lázně Ing. Lubomírem Žmolíkem. Další velké poděkování patří historikovi Mgr. Karlu Ulmovi pracovníku MČ Praha 1, který nás provázel po celou dobu pobytu za asistence paní Marie Nedvědové a Ludmily Koštovalové. Jeho průvodcování a znalosti byly pro nás zdrojem nových informací. Nesmíme také zapomenout na paní Drahomíru Dostovou, důležitý pilíř zájezdu. Spolupracovala s Mgr. Karlem Ulmem na přípravě programu a zajišťovala organizační záležitostí. Svůj podíl na příjemném pobytu má i řidič autobusu pan Dušan Bednář. Zkušeně zvládal jízdu po Praze a co je důležité, že nás bezpečně přivezl domů. Nemůžeme vynechat ani pana Jiřího Matějku a jeho fotodokumentaci. Výlet byl za námi, ale domů - na naše Jesenicko, jsme se rádi vraceli. Navíc spokojeni, plni dojmů a krásných zážitků, ale také seznámeni se seniory z jiných obcí. Ještě jedna informace byla pro nás zajímavá a potěšující: Mikulovice jsou jediné v celé České republice, s kým Městská část Praha 1 udržuje družbu. Jinak jsou to města ze zahraničí - Čína, Francie, atd. Velmi si toho ceníme. Věříme, že i v budoucnu se najdou nejen finanční prostředky, ale i snaha a chuť v této pěkné tradici pokračovat. Ještě jednou děkujeme.
  Za spokojené účastníky zájezdu
  Alena Mrtková

   fotografie naleznete ve fotogalerii

  Uložit

 • Podpora projektu ČSOB pomáhá regionům

  Rád bych Vás informoval, že náš projekt zaměřený na nákup základní techniky (třífázová elektrocentrála, křovinořezy, motorové pily, zametací stroj apod.), kterou bychom rádi využili pro údržbu v posádce, získal podporu v programu ČSOB pomáhá regionům. V této chvíli (do 27. 6.) probíhá veřejná sbírka. Výše vybraných prostředků rozhodne o výši následného daru ČSOB.  Realizací projektu bychom chtěli rozšířit naše dobrovolnické aktivity v Muně a navázat například na loňské sousedské setkání, dvě úspěšné veřejné brigády či naši aktuální iniciativu spojenou s elektrifikací či prodejem pozemků.

  Odkaz na sbírku 

  S poděkováním za podporu a pozdravem

  Vlastimil Waic, předseda

  Městečko neziskových organizací na Muně / Česká debatní společnost, z. s.

 • Keramická popelnice - 4. místo obec Mikulovice

   

  O Keramickou popelnici diplomSKMBT C22016060912460

  Ocenění obce – soutěž O KERAMICKOU POPELNICI

  Dne 07.06.2016 byli v Olomouci oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. V jedenáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartónů nejlepší občané Ostružné, zatímco kategorii obcí mezi 501 a 2000 obyvateli ovládli v Grygově. Mezi městy jsou výsledky stejné, jako v předchozím roce. Nejlépe třídí lidé v Jeseníku a v Olomouci.

  Naše obec získala 4. místo v soutěži O KERAMICKOU POPELNICI v kategorii obcí a měst

  2 001 – 15 000 obyvatel, dále obec získala ocenění PAMĚTNÍ STROM, připomínající umístění obce MIKULOVICE na 4. místě v soutěži O KERAMICKOU POPELNICI hodnotící nejlepší města a obce Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015.

  Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
   Pořadí Obec / město
  1. místo Město Jeseník
  2. místo Město Hanušovice
  3. místo Obec Lipová-lázně
  4. místo Obec Mikulovice
  5. místo Obec Horka nad Moravou

  SOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICI:

          Soutěž pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Olomouckým krajem. Oceňuje 18 nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje ve výtěžnosti tříděného sběru odpadu. Koná již od roku 2005, letošní ročník je jedenáctý.

          Soutěž hodnotí množství vytříděného odpadu na jednoho občana za dané období v jednotlivých tříděných komoditách tj. papír, plast a sklo. Dalším kritériem je např. sběr nápojového kartonu, sběr kovů a sběr čirého skla. Hodnocena je také tzv. hustota sběrné sítě – tedy počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo, či podíl výtěžnosti tříděného sběru na celkové výtěžnosti komunálních odpadů, to je účinnost tříděného sběru.

  O Keramickou popelnici strom SKMBT C22016060912450

  Uložit

 • Elektrovandr s Upírem

   

   

  x    V pondělí 7. června obcí projel záhadný recyklostroj , který do Mikulovic přivezl Václav Upír Krejčí se svým doprovodem. Děti s radostí a napětím vhazovaly vysloužilé spotřebiče do recyklostroje . Na oplátku obdrželi nejen malý dárek, ale se i dověděli plno informací ohledně recyklace.

  Navštivte fotogalerii

 • Informace pro občany

  mal                           Dobrovolnické aktivity nově i v Mikroregionu Zlatohorsko

  Maltézská pomoc ČR, o.p.s. Centrum Jeseník nově od června 2016 spolupracuje s DPS Soužití 2005 Mikulovice a hledá pro toto zařízení dobrovolníky ke klientům. Jedná se o navštěvování a trávení volného času (hry, četba z knih, povídání, procházky, výtvarné tvoření apod.) se seniory a osobami ZTP min. na 2 h týdně. Nabízíme Vám zdarma možnost vzdělávání v oboru (kurzy, školení), pojištění proti škodám na majetku a zdraví a osvědčení o praxi dobrovolníka. Vhodné pro občany Mikulovic a okolí (studenty SŠ a VŠ, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, lékaře a zdravotníky, apod.). Máte-li zájem dozvědět se více a je Vám 18 a více let, ozvěte se nám (e-mailem, telefonicky), rádi Vám pomůžeme. Více na www.maltezskapomoc.cz nebo na Facebooku.

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.