obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Obec Mikulovice - rozpočet 2016 a rozpočtová opatření

Obec Mikulovice              
                     
Rozpočet na rok 2016              
Výdaje: Závazné ukazatele              
oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2.
 rozpočtové
opatření
3. rozpočtové opatření 4. rozpočtové opatření 5. rozpočtové opatření 6.rozpočtové opatření Hospodaření k 31.12.2016
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 10 000,00 8 906,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 2 641 000,00 2 641 000,00 2 641 000,00 5 141 000,00 5 141 000,00 5 141 000,00 3 333 000,00 3 212 661,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník - Mlýnská 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 4 547 000,00 4 547 000,00 4 447 000,00 4 423 542,33
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00 187 600,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 2 658 000,00 2 658 000,00 2 658 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 2 400 000,00 2 220 999,79
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 9 680 000,00 9 680 000,00 9 680 000,00 14 180 000,00 14 180 000,00 14 180 000,00 13 883 000,00 11 583 835,55
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 433 000,00 1 432 589,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 895 000,00 2 895 000,00 2 895 000,00 2 945 000,00 2 945 000,00 2 945 000,00 2 884 000,00 2 882 929,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění  4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 5 965,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Provoz Centra pro sport a volný čas 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 520 000,00 451 084,95
3314 Činnosti knihovnické  provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 672 000,00 672 000,00 672 000,00 672 000,00 692 000,00 702 000,00 702 000,00 657 235,09
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 508 000,00 508 000,00 508 000,00 508 000,00 627 000,00 627 000,00 579 000,00 569 174,60
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 365 000,00 365 000,00 364 237,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení  provoz zdravotní středisko 238 000,00 238 000,00 538 000,00 538 000,00 538 000,00 538 000,00 537 000,00 464 894,74
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 488 000,00 444 923,40
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 310 000,00 2 267 756,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 12 806,00
3635 Územní plánování územní plán 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 667 000,00 665 558,99
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 1 985 000,00 1 984 168,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 772 000,00 713 249,82
4222 Veřejně prospěšné práce   2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 297 000,00 2 180 436,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím  klub důchodců,lokalní asistence 106 000,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00 281 000,00 281 000,00 291 000,00 276 143,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 17 376,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 063 100,00 3 063 100,00 3 063 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 045 684,60
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé  1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 699 634,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC náklady na volby do krajských zastupitelstev 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 45 000,00 44 246,00
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 108 000,00 3 900 181,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 75 000,00 67 991,71
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 307 730,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 549 000,00 548 958,00
6402 Finanční vypořádání vyúčtování voleb 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 539,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 12 063 250,00 11 998 850,00 11 698 850,00 8 312 850,00 9 323 250,00 9 271 250,00 25 475 400,00 3 067 492,46
  Financování třída 8   1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 533 819,29
  Zůstatky na účtech                 27 624 374,43
  Výdaje celkem   ########## ########## 58 830 950,00 64 054 950,00 67 664 350,00 67 664 350,00 78 300 500,00 79 882 723,11
                     
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Revitalizace ČOV"                
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - Mlýnská"                
c) ZO schvaluje spolufinancování akce "Protipovodňová opatření"                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.