obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 31.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 45/10/2012

1) Program 10. zasedání zastupitelstva obce doplněný o bod: Složení slibu nového zastupitele pana Oldřicha Psotky
2) Hlasování ke každému bodu zvlášť
3) Návrhovou komisi ve složení: Petr Čuj, Ivan Krajčíková, Ing. Věra Kocianová
4) Ověřovatele zápisu – Jaroslav Mrtka, Jiří Šimík
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv a povinností mezi převodcem –Sdružení obcí
Praděd, dobrovolný svazek obcí, IČ:706 45 931, Hlavní náměstí 1, Krnov , 794 01,
registrován u Krajského soudu Moravskoslezského kraje, reg. č. R 14/03, jednající
předsedou Ing. Mojmírem Michálkem a nabyvatelem – obcí Mikulovice,
IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, zastoupenou starostou Ivanem Dostem
( projekt „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí – ČOV,
kanalizace" ).

6) Převzetí části závazku Sdružení obcí Praděd ve výši 1 623 928,- Kč ve znění
úvěrové smlouvy č. 2003-3998-UV. Úvěr bude zajištěn biankosměnkou vlastní,
neavalovanou a nemovitostmi citovanými v zástavní smlouvě č. 2003-3998-N1.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 46/10/2012

Složení slibu nového zastupitele za ODS pana Oldřicha Psotky

III. Jmenovalo usnesením č. 47/10/2012

Zapisovatelkou pro dnešní jednání ZO paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

IV. Pověřilo usnesením č. 48/10/2012

1) Starostu obce Mikulovice podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu práv
a povinností mezi převodcem – Sdružení obcí Praděd, dobrovolný svazek obcí,
IČ:706 45 931, Hlavní náměstí 1, Krnov , 794 01,
registrován u Krajského soudu Moravskoslezského kraje, reg. č. R 14/03, jednající
předsedou Ing. Mojmírem Michálkem a nabyvatelem – obcí Mikulovice,
IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, zastoupenou starostou Ivanem Dostem
( projekt „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí – ČOV,
kanalizace" ).

2) Starostu obce Mikulovice podpisem všech smluv a smluvní dokumentace související
s převzetím části závazku Sdružení obcí Praděd ve výši 1 623 928,- Kč ve znění úvěrové
smlouvy č. 2003-3998-UV. Úvěr byl zajištěn biankosměnkou vlastní, neavalovanou
a nemovitostmi citovanými v zástavní smlouvě č. 2003-3998-N1.

........................................ .......................................
Ivan Dost Jiří Šimík
starosta obce Mikulovce místostarosta obce Mikulovice
.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.