obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 20.11.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 74/16/2012

1. Program 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kořán, Petr Čuj, Oldřich Psotka

4. Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Ivu Krajčíkovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

6. Uzavření smluv:
1 a) Kupní smlouva číslo 1a/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a John Farmer, a.s. IČ 27790550 o prodeji stožárové trafostanice v hodnotě 80.000,- Kč firmě John Farmer, a.s.
1 b) Kupní smlouvu č. 1b/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a Vapoli servis, s.r.o. IČ: 28617479 o prodeji pozemku p.č. 1934/104 o výměře 5977 m2 v hodnotě 653.000,- Kč firmě Vapoli servis, s.r.o.
2) Smlouva o postoupení pohledávek číslo 2/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a První moravskou finanční a.s. IČ: 25833341 o postoupení pohledávek dlužníků Trul holding,a.s. IČ 25590995, Merle blanc a.s. IČ 27139425; John farmer, a.s. IČ 27790550 a Vapoli servis s.r.o. IČ 28617479 postupníkovi První moravská finanční , a.s.
3 a) Smlouva o postoupení pohledávky číslo 3a/2012/ZO mezi První moravskou finanční a.s. IČ 25833341 a obcí Mikulovice o postoupení pohledávky za dlužníkem TJ Spartak Mikulovice o.s.
3 b) Dohoda o započtení vzájemných pohledávek číslo 3b/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a První moravskou finanční a.s. Přerov, IČ 25833341 o započtení pohledávky dlužníků obce Trul holding a.s., IČ 25590995, Merle Blanc a.s., IČ 27139425, John Farmer a.s. IČ 27790550, a Vapoli servis s.r.o. IČ 28617479 a započtení pohledávky První moravské finanční a.s. Přerov IČ 25833341 vůči obci ve výši 2.315.026,- Kč

7. Záměr uzavření darovacích smluv mezi TJ Spartak Mikulovice a obcí Mikulovice o daru veškerého nemovitého majetku TJ Spartak Mikulovice obci Mikulovice.

8. Vystoupení obce Mikulovice ze společnosti FC TRUL s.r.o. Mikulovice

9. Uvolnění finanční částky ve výši 400.000,- Kč z rozpočtu obce Mikulovice na úhradu závazku vyplývajícího z Dohody č. 3b/2012/ZO viz. Čl. II odst.2 mezi obcí Mikulovice a První moravskou finanční a.s. Přerov IČ: 25833341
(doplatku za odkup pohledávky od společnosti První moravská finanční a.s. Přerov vůči TJ Spartak Mikulovice)
10. Výše uvedená schvalovací usnesení č. 74/16/2012 bod 6 až 9 nabývají platnosti po schválení darování veškerého nemovitého majetku TJ Spartak Mikulovice do vlastnictví obce Mikulovice valnou hromadou TJ Spartak Mikulovice.

11. Vydání Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek s účinností od 1.12.2012

II. Zrušilo usnesením č. 75/16/2012

Ukládací usnesení zastupitelstva obce Mikulovice číslo 66/14/2012

III. Jmenovalo usnesením č. 76/16/2012

Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

IV. Vzalo na vědomí usnesením č. 77/16/2012

Informaci o plánu inventarizace na rok 2012, kdy zpracování inventurních soupisů bude ukončeno dne 11.1.2013, inventurní komise zahájí svou činnost dne 15.10.2012 a ukončí ji ke dni 31.1.2013. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 18.1.2013.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.