obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19.04.2013

 

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 91/20/2013.

1) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Kocianová Věra
členové Benčová Dana, Krajčíková Iva

2) Ověřovatele zápisu:
Kořán František, Ing. Tomášek Jiří

3) Program ustavujícího 20. zastupitelstva obce.

4) Veřejnou volbu – starosty

5) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba místostarosty

6) Doplnění bodu programu dnešního zasedání o bod:
a) Zrušení usnesení č. 2, odst. 1 ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 10.11.2010
b) Schválení, aby obec Mikulovice měla od dnešního dne do konce tohoto volebního období , tedy do r. 2014 dva místostarosty.
c) Oprava usnesení č.2 / odst.2 ustavujícího zasedání ZO ze dne 10.11.2010 ve věci
výkonu funkce místostarosty vynecháním slova místostarosty (a uvedení části věty
do správného tvaru) a doplnění o větu „ a pro výkon funkce místostarostů budou
členové zastupitelstva neuvolněni, a to ode dne přijetí tohoto usnesení do konce
volebního období 2014
d) Volba dvou neuvolněných místostarostů

7) Zrušení usnesení č. 2, odst. 1 ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 10.11.2010

8) Aby obec Mikulovice měla ode dne přijetí tohoto usnesení do konce tohoto volebního období , tedy do r. 2014 dva místostarosty

9) Úpravu usnesení č.2 / odst.2 ustavujícího zasedání ZO ze dne 10.11.2010 ve věci výkonu funkce místostarosty vynecháním slova místostarosty (a uvedení části věty do správného tvaru) a doplnění o větu „ a pro výkon funkce místostarostů budou členové zastupitelstva neuvolněni, a to ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního období 2014

10) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného místostarosty

11) stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce Mikulovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a nařízením vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění navrhuji odměnu:za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 15 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstva obce Mikulovice. A v souladu s § 77 odst.3 ) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkci za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

12) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba člena rady obce Mikulovice

13) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba člena kontrolního výboru

14) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba předsedy kontrolního výboru

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 92/20/2013

1)Rezignaci paní Věry Kocianové na funkci člena rady obce Mikulovice

2) Rezignaci slečny Ing. Věry Kocianové na funkci člena a předsedy kontrolního výboru

III. Zvolilo usnesením č. 93/20/2013

1) Starostou obce Mikulovice pana Jiřího Šimíka
2) 1. místostarostou obce Mikulovice pana Petra Čuje
3) 2. místostarostou obce Mikulovice slečnu Ing. Věru Kocianovou
4) Členem rady obce Mgr. Romana Šťastného
5) Členem kontrolního výboru paní Věru Kocianovou
6) Předsedou kontrolního výboru pana Oldřicha Psotku

IV. Nepřijalo usnesením č. 94/20/2013

1) Protinávrh zástupců politické strany KSČM pana Františka Kadaňky, aby volba místostarosty obce byla odložena do příštího zasedání zastupitelstva.

V. Jmenovalo usnesením č. 95/20/2013

1) Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

..............................................
Jiří Šimík
starosta obce

...................................... .......................................
Petr Čuj Ing. Věra Kocianová
1. místostarosta obce 2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.