obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice 24.07.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 101/22/2013

1) Program 22. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Věra Kocianová, František Kořán, Jaroslav Mrtka

3) Ověřovatele zápisu:
Ing. Jiří Tomášek, Oldřich Psotka

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Snížení provozní dotace pro Základní školu Mikulovice o 750.000,- Kč, kdy původní rozpočet byl 2.795.200,- Kč a rozpočet po změně by tedy byl ve výši 2.045.200,- Kč. Částka 750.000,- Kč bude převedena do fondu rezerv rozpočtu obce Mikulovice.

6) Zmocnění rady obce ke schvalování rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce a to v rozsahu do výše 500.000,- Kč a to za období mezi zasedáními zastupitelstva obce". Tato rozpočtová opatření budou následně přednesena zastupitelstvu obce na vědomí.

7) Úplatné nabytí nemovitosti: části pozemku pozemkové parcely č. 4502, dle geometrického plánu č. 1132-110/2013 pozemkové parcely č. 4502/2 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice za kupní cenu ve výši 10.000,00 Kč

8) Pořadí místostarostů ve věci zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti takto:
1. Petr Čuj
2. Bc. Ing. Věra Kocianová

9) Rozdělení pracovních náplní starosty a místostarostů v rámci úřadu.

10) Osvobození občanského sdružení Maria Quelle od místního poplatku ze vstupného z akce „Řecká zábava" , konané dne 20.7.2013

11) Prodej nepotřebného materiálu – 4 ks dýchacích přístrojů včetně příslušenství za prodejní cenu 15000,- Kč

Vzalo na vědomí usnesením č. 102/22/2013 :

1.Hospodaření obce Mikulovice k 30. 6. 2013, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 27.484.907,39 Kč. Třída 8 – Financování je 11,640.062,76 Kč. Příjmy celkem k 30. 6. 2013 po zapojení třídy 8 činí 39.124.970,15 Kč. Výdaje k 30. 6. 2013 jsou 20.130.373,54 Kč. Třída 8 – financování je 1.054.276,14 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 6. 2013 jsou 17.940.320,47 Kč. Výdaje celkem k 30. 6. 2013 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 39.124.970,15 Kč.

2) Ukončení funkčního období členek DR o.p.s. SOUŽITÍ 2005 ke dni 31.05.2013 – Bc. Ing. Věra Kocianová a Martina Lukešová

3) Poděkování obce Chodouny za finanční pomoc, poskytnutou za účelem odstranění povodňových škod.

Jmenovalo usnesením č. 103/22/2013

1) Zapisovatelkou dnešního jednání paní Pavlínu Pastrňákovou

2) Členy dozorčí rady o.p.s. SOUŽITÍ 2005 na období od 01.06.2013 do 31.05.2016
Bc. Ing. Věru Kocianovou
Martinu Lukešovou

Vzalo na vědomí usnesením č. 104/22/2013

1) Poděkování starostky obce Chodouny za poskytnutou finanční výpomoc
2) Informaci o ukončení funkčního období členek dozorčí rady o.p.s. Soužití 2005 ke dni 31.5.2013 – Bc. Ing. Věra Kocianová a Martina Lukešová
3) Informaci o vypracované ekonomické rozvaze pro energetické úspory v objektech MŠ Mikulovice a MŠ Široký Brod

..............................................
Jiří Šimík
starosta obce

...................................... .......................................
Petr Čuj Bc. Ing. Věra Kocianová
1. místostarosta obce 2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.