obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 29. zasedání ZO Mikulovice 09.07.2014

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 129/29/2014

1) Program 29. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Vladimír Soukup, Jaroslav Mrtka, František Kořán

4) Ověřovatele zápisu:
Bc. Ing. Věra Kocianová, Iva Krajčíková

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) Smlouvu o úvěru mezi obcí Mikulovice – úvěrovaný a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – úvěrující o poskytnutí úvěru až do výše 8.000.000,- Kč za účelem financování projektu „Energetické úspory obecních objektů" v obci Mikulovice s roční sazbou smluvního úroku z poskytnutého a nesplaceného úvěru ve výši 3% p.a.

7) Dohodu o udělení směnečného vyplňovacího práva mezi obcí Mikulovice –směnečný dlužník a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – směnečný věřitel ( určuje způsob,rozsah a podmínky vyplnění blankosměnky směnečného dlužníka), jejímž účelem je zajištění veškerých peněžních závazků, které pro směnečného dlužníka plynou či budou plynout ze Smlouvy o úvěru mezi obcí Mikulovice – úvěrovaný a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – úvěrující o poskytnutí úvěru až do výše 8.000.000,- Kč za účelem financování projektu „Energetické úspory obecních objektů" v obci Mikulovice.

8) 3. Rozpočtovou změnu obce Mikulovice. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 50,543.606,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 73,543.606,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 71,983.606,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,560.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 73,543.606,- Kč.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 130/29/2014

1) Hospodaření obce Mikulovice k 31. 5. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 17,003.268,48 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 5. 2014 po zapojení třídy 8 činí 34,227.616,77 Kč.
Výdaje k 31. 5. 2014 jsou 13,967.088,28 Kč. Třída 8 – financování je 913.422,60 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 5. 2014 jsou 19,347.105,89 Kč. Výdaje celkem k 31. 5. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 34,227.616,77 Kč.

2) Informaci o stavu prací na odstraňování povodňových škod.

III. Pověřilo usnesením č. 131/29/2014

1) Starostu obce podpisem Smlouvy o úvěru mezi obcí Mikulovice – úvěrovaný a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – úvěrující o poskytnutí úvěru až do výše 8.000.000,- Kč za účelem financování projektu „Energetické úspory obecních objektů" v obci Mikulovice s roční sazbou smluvního úroku z poskytnutého a nesplaceného úvěru ve výši 3% p.a.

2) Starostu obce podpisem Dohody o udělení směnečného vyplňovacího práva mezi obcí Mikulovice –směnečný dlužník a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – směnečný věřitel ( určuje způsob,rozsah a podmínky vyplnění blankosměnky směnečného dlužníka), jejímž účelem je zajištění veškerých peněžních závazků, které pro směnečného dlužníka plynou či budou plynout ze Smlouvy o úvěru mezi obcí Mikulovice – úvěrovaný a firmou SKR stav, s.r.o. Brno – úvěrující o poskytnutí úvěru až do výše 8.000.000,- Kč za účelem financování projektu „Energetické úspory obecních objektů" v obci Mikulovice.

.................................... ..........................................
Jiří Šimík Petr Čuj
starosta obce 1. místostarosta obce

..........................................
Bc. Ing. Věra Kocianová
2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.