obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Mikulovice 03.11.2014

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.1/1/2014

1) Zprávu mandátové – volební – návrhové komise o ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva obce Mikulovice

2) Doplnění programu o bod: Prohlášení Ing. Bc. Věry Kocianové

3) Program ustavujícího zasedání ZO Mikulovice

4) Že obec Mikulovice bude mít ve volebním období 2014 – 2018 jednoho místostarostu

5) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni

6) Podle § 117, odst.2 a v souladu s § 84 ods. 2 písm.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění zřízení
a) finančního výboru s počtem 5 členů
b) kontrolního výboru s počtem 5 členů
c) výboru pro sport a kulturu s počtem 5 členů

7) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění a nařízením vlády č37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění odměnu:

za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1.480,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 1.300,-Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 1.060,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, jehož se zúčastnil.
V souladu s § 77 odst.3 ) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

II. Jmenovalo usnesením č.2/1/2014

1) Zapisovatelku dnešního jednání: paní Pavlínu Pastrňákovou

2) Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Františka Kořána

3) Mandátovou – volební – návrhovou komisi ve složení :
Předseda: Ing. Petr Dvořák
Členové: Ing. Jiří Tomášek, Drahomíra Dostová Jurníková

III. Zvolilo usnesením č.3/1/2014

1) Starostou obce pana Mgr. Romana Šťastného
2) Místostarostou obce Mikulovice pana Jiřího Šimíka
3) Členy rady obce Mikulovice:
Ivu Krajčíkovou
Ing. Jiřího Tomáška
Františka Kořána

4) Předsedou finančního výboru obce Mikulovice pana Františka Kadaňku

5) Členy finančního výboru obce Mikulovice: Miroslava Seiberta, Patra Čuje, Danu Benčovou, Ing. Vladimíra Soukupa

6) Předsedou kontrolního výboru Ing. Bc. Věru Kocianovou

7) Členy kontrolního výboru obce Mikulovice: Jaroslava Mrtku st., Oldřicha Psotku,
Janu Audýovou, Bc. Richarda Zrníka

8) Předsedou výboru pro sport a kulturu pana Pavla Macháčka

9) Členy výboru pro sport a kulturu: Gabrielu Halodovou, Hanu Klimčikovou,
Vladimíru Hromádkovou, Jaroslava Mrtku ml.

IV. Vzalo na vědomí usnesením č. 4/1/2014

1) V souladu s § 99, odst. 3 a § 84 odst. 2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb . o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že rada Obce Mikulovice bude mít ve volebním období 2014 – 2018 5 členů.

2) Souhrnnou zprávu o přijatých usneseních ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

............................. ................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.