obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 30. zasedání ZO Mikulovice 08.09.2014

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 132/30/2014

1) Program 30. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Oldřich Psotka, Mgr. Roman Šťastný, Pavel Macháček

4) Ověřovatele zápisu:
Jaroslav Mrtka, František Kadaňka

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) 4. změnu rozpočtu obce Mikulovice dle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 51,784.606,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 74,784.606,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 73,224.606,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,560.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 74,784.606,- Kč.

7) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu bytové jednotky 1+1 v čp. 346 s uživatelkou tohoto bytu.
Smlouva bude uzavřena dle pravidel platných pro žádosti stávajících uživatelů bytů, podaných do 30.9.2011

8) Neprodat pozemek p.č. 2297/1 ost. plocha o výměře 502 m2 k.ú. Mikulovice u Jeseníka

9) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .Cena pozemku bude stanovena po zpracování geometrického plánu o oddělení pozemku.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 133/30/2014

1) Hospodaření obce Mikulovice ke dni 31.7.2014 podal starosta obce, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 27,240.980,63 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 31. 7. 2014 po zapojení třídy 8 činí 44,465.328,93 Kč.
Výdaje k 31. 7. 2014 jsou 21,322.378,23 Kč. Třída 8 – financování je 1,096.674,74 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 7. 2014 jsou 22,046.275,96 Kč. Výdaje celkem k 31. 7. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 44,465.328,93 Kč.

2) Ukončení funkčního období členek SR o.p.s. SOUŽITÍ 2005 ke dni 24.10.2014 -Věra Kocianová, Pavlína Pastrňáková , Dana Benčová

III. Jmenovalo usnesením č. 134/30/2014

1) Zapisovatelkou dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

2) Na funkční období od 25.10.2014 do 24.10.2017 členy správní rady SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Věru Kocianovou, Pavlínu Pastrňákovou, Danu Benčovou.

.................................... ..........................................
Jiří Šimík Petr Čuj
starosta obce 1. místostarosta obce

..........................................
Bc. Ing. Věra Kocianová
2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.