obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 4. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 44/16/2017

1) Doplněný program 16. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Benčová Dana, Macková Marie

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomášek Jiří, Maňur Jaroslav

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

ze 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 28. 2. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 42/15/2017

1) Doplněný program 15. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup

     

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 20. 12. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 40/14/2016

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Benčová Dana, Macková Marie, Maňur Jaroslav.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Macháček Pavel

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2016

Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 25.10.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 10. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 38/13/2016

1) Program 13. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Iva Krajčíková, Gabriela Halodová, František Kadaňka.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Tomášek, František Kořán.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 25.10.2016

Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 26.4.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 26. 4. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 32/10/2016

1) Program 10. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Mgr. Věra Kocianová, Ing. Vladimír Soukup, Dana Benčová.

4) Ověřovatele zápisu: Věra Kocianová, Jaroslav Maňur.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 26.4.2016

Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice 23.2.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 23. 2. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 30/9/2016

1) Program 9. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Halodová Gabriela, Kadaňka František, Maňur Jaroslav.

4) Ověřovatele zápisu: Macková Marie, Macháček Pavel.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice 23.2.2016

Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice 22.12.2015

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 22. 12. 2015

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 28/8/2015

1) Program 8. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Halodová Gabriela, Benčová Dana, Ing. Tomášek Jiří.

4) Ověřovatele zápisu: František Kořán, Ing. Mgr. Kocianová Věra.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

Číst dál: Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice 22.12.2015

Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice 27.10.2015

 

U S N E S E N Í

z 7. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 27. 10. 2015
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 24/7/2015

1) Program 7. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Dana Benčová, Ing. Jiří Tomášek, Gabriela Halodová

4) Ověřovatele zápisu:
František Kadaňka, Marie Macková

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočtové opatření č. 6/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 43,296.540,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,321.540,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 60,611.540,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,321.540,- Kč.

7) Odpis pohledávek v celkové výši 408 811,70 Kč z podrozvahového účtu obce z důvodu nevymahatelnosti.

8) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9) Prodej pozemku p.č. 1934/125 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 5.282,- Kč.

10) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu, která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

11) Prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a části pozemku p.č. 1398 zahrada v k.ú. Široký Brod. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce po zpracování geometrického plánu.

12) Neprodat pozemek p.č. 4788 ostatní plocha o výměře 10359 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

13) Prodej pozemku p.č. 4845 ostatní plocha o výměře 9812 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 68.684,- Kč.

Číst dál: Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice 27.10.2015

Usnesení - 6. zasedání ZO Mikulovice 13.09.2011

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 29/6/2011
1) Program 6. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Věra Kocianová
p. František Kořán
p. Mgr. Roman Šťastný

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavlína Pastrňáková
p. František Kadaňka

Číst dál: Usnesení - 6. zasedání ZO Mikulovice  13.09.2011

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.