obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 24. zasedání ZO Mikulovice 29.10.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 109/24/2013

1) Program 24. zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění o body - Informace o podpoře sociálního začleňování v obci Mikulovice - oblast sociální a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
a podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2014 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť

3) Návrhovou komisi ve složení:
František Kořán, Ing. Jiří Tomášek, Oldřich Psotka

4) Ověřovatele zápisu:
Jaroslav Mrtka, Ing. Vladimír Soukup

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

Číst dál: Usnesení - 24. zasedání ZO Mikulovice  29.10.2013

Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice 03.09.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 105/23/2013

1) Program 23. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Iva Krajčíková, František Kadaňka, Dana Benčová

3) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jana Mrázová, Mgr. Roman Šťastný

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Prodej pozemku p.č. 4800/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví K-AGRO, s.r.o. Mikulovice, za kupní cenu 41.858,- Kč.

Číst dál: Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice  03.09.2013

Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice 24.07.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 101/22/2013

1) Program 22. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Věra Kocianová, František Kořán, Jaroslav Mrtka

3) Ověřovatele zápisu:
Ing. Jiří Tomášek, Oldřich Psotka

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Snížení provozní dotace pro Základní školu Mikulovice o 750.000,- Kč, kdy původní rozpočet byl 2.795.200,- Kč a rozpočet po změně by tedy byl ve výši 2.045.200,- Kč. Částka 750.000,- Kč bude převedena do fondu rezerv rozpočtu obce Mikulovice.

Číst dál: Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice  24.07.2013

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 04.06.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 96/21/2013

1) Program 21. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Kocianová Věra, Krajčíková Iva , Macháček Pavel

3) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jana Mrázová, Ing. Vladimír Soukup

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Navýšení finančního příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice pro FK Mikulovice na rok
2013 o 1 milion korun a na rok 2014 na 1 milion korun .

Číst dál: Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 04.06.2013

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19.04.2013

 

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 91/20/2013.

1) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Kocianová Věra
členové Benčová Dana, Krajčíková Iva

2) Ověřovatele zápisu:
Kořán František, Ing. Tomášek Jiří

3) Program ustavujícího 20. zastupitelstva obce.

4) Veřejnou volbu – starosty

5) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba místostarosty

Číst dál: Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice  19.04.2013

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 09.04.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 87/19/2013

1. Program 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice
2. Hlasování ke každému bodu zvlášť
3. Návrhovou komisi ve složení : Petr Čuj, Dana Benčová, František Kořán
4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Oldřicha Psotku
5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice  09.04.2013

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 12.02.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 83/18/2013

1. Program 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Roman Šťastný, Iva Krajčíková, Pavel Macháček

4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice  12.02.2013

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 78/17/2012

1. Program 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kadaňka, Pavel Macháček, Ing. Jiří Tomášek

4. Ověřovatele zápisu: Ing. Vladimíra Soukupa, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2012

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 20.11.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 74/16/2012

1. Program 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kořán, Petr Čuj, Oldřich Psotka

4. Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Ivu Krajčíkovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice  20.11.2012

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 30.10.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 67/15/2012

1. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Mikulovice, zpracovaném pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 53
odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

2. Návrh územního plánu Mikulovice

3. Podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2013 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

4. OZV č.2 /2012 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. 3. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012.
Příjmy po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč ,
Výdaje po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice  30.10.2012

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.