obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 04.06.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 96/21/2013

1) Program 21. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Kocianová Věra, Krajčíková Iva , Macháček Pavel

3) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jana Mrázová, Ing. Vladimír Soukup

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Navýšení finančního příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice pro FK Mikulovice na rok
2013 o 1 milion korun a na rok 2014 na 1 milion korun .

Číst dál: Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 04.06.2013

Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice 19.04.2013

 

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 91/20/2013.

1) Návrhovou komisi ve složení:
předseda Kocianová Věra
členové Benčová Dana, Krajčíková Iva

2) Ověřovatele zápisu:
Kořán František, Ing. Tomášek Jiří

3) Program ustavujícího 20. zastupitelstva obce.

4) Veřejnou volbu – starosty

5) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice o bod: Volba místostarosty

Číst dál: Usnesení - 20. zasedání ZO Mikulovice  19.04.2013

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 09.04.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 87/19/2013

1. Program 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice
2. Hlasování ke každému bodu zvlášť
3. Návrhovou komisi ve složení : Petr Čuj, Dana Benčová, František Kořán
4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Oldřicha Psotku
5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice  09.04.2013

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 12.02.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 83/18/2013

1. Program 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Roman Šťastný, Iva Krajčíková, Pavel Macháček

4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice  12.02.2013

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 78/17/2012

1. Program 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kadaňka, Pavel Macháček, Ing. Jiří Tomášek

4. Ověřovatele zápisu: Ing. Vladimíra Soukupa, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2012

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 20.11.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 74/16/2012

1. Program 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kořán, Petr Čuj, Oldřich Psotka

4. Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Ivu Krajčíkovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice  20.11.2012

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 30.10.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 67/15/2012

1. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Mikulovice, zpracovaném pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 53
odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

2. Návrh územního plánu Mikulovice

3. Podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2013 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

4. OZV č.2 /2012 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. 3. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012.
Příjmy po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč ,
Výdaje po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice  30.10.2012

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 11.09.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 63/14/2012

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p.Mgr. Roman Šťastný
p. Dana Benčová
p. Jaroslav Mrtka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Oldřich Tomášek
p. František Kadaňka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

Číst dál: Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice  11.09.2012

Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 19.06.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 57/13/2012

1) Program 13. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Vladimír Soukup
p. Petr Čuj
p. Oldřich Psotka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. Jaroslav Mrtka

5) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2011 bez výhrad.

Číst dál: Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice  19.06.2012

Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 31.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 45/10/2012

1) Program 10. zasedání zastupitelstva obce doplněný o bod: Složení slibu nového zastupitele pana Oldřicha Psotky
2) Hlasování ke každému bodu zvlášť
3) Návrhovou komisi ve složení: Petr Čuj, Ivan Krajčíková, Ing. Věra Kocianová
4) Ověřovatele zápisu – Jaroslav Mrtka, Jiří Šimík
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv a povinností mezi převodcem –Sdružení obcí
Praděd, dobrovolný svazek obcí, IČ:706 45 931, Hlavní náměstí 1, Krnov , 794 01,
registrován u Krajského soudu Moravskoslezského kraje, reg. č. R 14/03, jednající
předsedou Ing. Mojmírem Michálkem a nabyvatelem – obcí Mikulovice,
IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, zastoupenou starostou Ivanem Dostem
( projekt „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí – ČOV,
kanalizace" ).

Číst dál: Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice  31.12.2012

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.