obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 20.11.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 74/16/2012

1. Program 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kořán, Petr Čuj, Oldřich Psotka

4. Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Ivu Krajčíkovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

Číst dál: Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice  20.11.2012

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 30.10.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 67/15/2012

1. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Mikulovice, zpracovaném pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 53
odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

2. Návrh územního plánu Mikulovice

3. Podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2013 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

4. OZV č.2 /2012 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. 3. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012.
Příjmy po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč ,
Výdaje po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

Číst dál: Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice  30.10.2012

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 11.09.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 63/14/2012

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p.Mgr. Roman Šťastný
p. Dana Benčová
p. Jaroslav Mrtka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Oldřich Tomášek
p. František Kadaňka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

Číst dál: Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice  11.09.2012

Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 19.06.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 57/13/2012

1) Program 13. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Vladimír Soukup
p. Petr Čuj
p. Oldřich Psotka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. Jaroslav Mrtka

5) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2011 bez výhrad.

Číst dál: Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice  19.06.2012

Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 31.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 45/10/2012

1) Program 10. zasedání zastupitelstva obce doplněný o bod: Složení slibu nového zastupitele pana Oldřicha Psotky
2) Hlasování ke každému bodu zvlášť
3) Návrhovou komisi ve složení: Petr Čuj, Ivan Krajčíková, Ing. Věra Kocianová
4) Ověřovatele zápisu – Jaroslav Mrtka, Jiří Šimík
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu práv a povinností mezi převodcem –Sdružení obcí
Praděd, dobrovolný svazek obcí, IČ:706 45 931, Hlavní náměstí 1, Krnov , 794 01,
registrován u Krajského soudu Moravskoslezského kraje, reg. č. R 14/03, jednající
předsedou Ing. Mojmírem Michálkem a nabyvatelem – obcí Mikulovice,
IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, zastoupenou starostou Ivanem Dostem
( projekt „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí – ČOV,
kanalizace" ).

Číst dál: Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice  31.12.2012

Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 41/8/2011

1) Program 9. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Iva Krajčíková
p. Pavlína Pastrňáková
p. František Kadaňka

4) Ověřovatele zápisu:
p. JUDr. Libor Látal
p. František Kořán

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

Číst dál: Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice  20.12.2011

Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice 02.12.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I.Schválilo usnesením č. 36/8
1)Program 8. zasedání zastupitelstva obce.

2)Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3)Návrhovou komisi ve složení :
p. Zdeněk Ondruška
p. Petr Čuj
p. Vladimír Šlik

4)Ověřovatele zápisu:
p. Jiří Rozsypal
p. Ing. Petr Dvořák

5)Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

Číst dál: Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice  02.12.2011

Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice 25.10.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 33/7/2011
1) Program 7. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Petr Čuj
p. Ing.Vladimír Soukup
p. Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. František Kořán

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

Číst dál: Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice  25.10.2011

Usnesení -5. zasedání ZO Mikulovice 21.06.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 23/5/2011
1) Program 5. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Mgr. Pavel Macháček
p. Ing. Věra Kocianová
p. Ing. Vladislav Soukup

4) Ověřovatele zápisu:
p. František Kadaňka
p. Jaroslav Mrtka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

Číst dál: Usnesení -5. zasedání ZO Mikulovice  21.06.2011

Usnesení - 4. zasedání ZO Mikulovice 26.04.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 18/4/2011
1) Program 4. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. František Kadaňka
p. JUDr. Libor Látal
p. Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. Ing. Věra Kocianová

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

Číst dál: Usnesení - 4. zasedání ZO Mikulovice  26.04.2011

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.