obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jednací rád finančního výboru

zastupitelstva obce Mikulovice

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce. Ve své činnosti se řídí § 117, 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.

Článek 2.

Příprava a průběh jednání

 1. Finanční výbor se schází ke schůzím dle schváleného plánu práce. Schůzi výboru připravuje, svolává a řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Svolání schůze je zpravidla prováděno písemnou pozvánkou členům výboru. V mimořádných případech je možno svolat schůzi výboru telefonicky.
 2. Výbor jedná kolektivně, usnáší se nadpoloviční většinou všech členů výboru.
 3. Jednání výboru je neveřejné, jako hosté se ho mohou zúčastnit starosta, místostarosta, pověřený tajemník výboru, případně členové ZO a pracovníci OÚ, v jejichž působnosti je projednávaná problematika a pozvaní hosté.
 4. O každém jednání výboru je nutno učinit záznam, ze kterého vyplývá termín jednání, jména zúčastněných osob, program jednání a závěry přijaté výborem. Zápis podepisuje předseda výboru a předkládá jej ZO Mikulovice na jeho nejbližším zasedání.

Článek 3.

Postavení výboru

 1. Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem ZO Mikulovice. Ze své činnosti je odpovědný ZO.
 2. Pro svoji činnost sestavuje na kalendářní rok časový obsahový plán práce.
 3. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Článek 4.

Náplň činnosti finančního výboru

 1. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 2. Finanční výbor kontroluje plnění rozpočtu obce v oblasti příjmů a výdajů.
 3. Finanční výbor připravuje a navrhuje ZO rozpočtové změny.
 4. Plní další úkoly, jimiž jej pověřila ZO.

Článek 5.

Účinnost výboru

Finanční výbor plní úkoly od svého zvolení až do zvolení nového ZO.

V Mikulovicích   13.1.2007                                                     Předseda finančního výboru

                                                                                                       Jaroslav Mrtka

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.