obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 3/2016, o nočním klidu

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3 /2016

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 20.12.2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se vymezuje v následujících případech takto:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku od 02:00 hod. do 06:00 hod.

b) v době konání tradičních obecních slavností Školní ples (konaný jeden den v měsíci únoru) Pálení čarodějnic (konaný jeden den v měsíci dubnu) Dny obce Mikulovice (konané v měsíci červnu), memoriál Ivana Dosta (konaný jeden den v měsíci červenci), Automotosraz (konaný jeden den v měsíci červenci), Oslava konce léta (konaná jeden den v měsíci září) je doba nočního klidu 02:00 hod. do 06:00 hod.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.                                           

.................................                                                             ...................................

   Jiří Šimík                                                                                Mgr. Roman Šťastný

   místostarosta                                                                                  starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne:      09.01.2017

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

 


[1] Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se