obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

  žáci navštěvují moderně vybavenou ZŠ

OZV č. 3/2016, o nočním klidu

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3 /2016

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 20.12.2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se vymezuje v následujících případech takto:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku od 02:00 hod. do 06:00 hod.

b) v době konání tradičních obecních slavností Školní ples (konaný jeden den v měsíci únoru) Pálení čarodějnic (konaný jeden den v měsíci dubnu) Dny obce Mikulovice (konané v měsíci červnu), memoriál Ivana Dosta (konaný jeden den v měsíci červenci), Automotosraz (konaný jeden den v měsíci červenci), Oslava konce léta (konaná jeden den v měsíci září) je doba nočního klidu 02:00 hod. do 06:00 hod.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.                                           

.................................                                                             ...................................

   Jiří Šimík                                                                                Mgr. Roman Šťastný

   místostarosta                                                                                  starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne:      09.01.2017

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

 


[1] Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“

Sledujete úřední desku OU?

denně - 0%
pravidelně - 66.7%
zřídka - 0%
dozvím se odjinud - 0%
nemám zájem - 33.3%

celkový počet hlasů: 3
Hlasovanie je ukončené o: 08 čen 2015 - 12:47

 

video stavba obchvatu

výstavba obchvatu začala 1999

vystavba obchvatu

videomapping na kostel

videomapping na kostel sv.Mikuláše

videomapping kostel

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se