obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2017 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Mikulovice a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Mikulovice.

Obec MikuloviceZastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 25.4.2017 usnesením č. usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

Školské obvody mateřských škol zřízených obcí Mikulovice se stanovují takto:

a) na základě dohody obcí Mikulovice a Hradec-Nová Ves o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Mateřské školy Široký Brod, okres Jeseník, Široký Brod 97, , 79084 Mikulovice IČO 62350781, kterou tvoří část Široký Brod a území obce Hradec-Nová Ves.
b) školský obvod Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník, Sokolská 475, 790 84 Mikulovice, IČO 60801093 tvoří části Mikulovice a Kolnovice.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

______________ ______________
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se