obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obec Mikulovice

Obecně závazná vahláška Č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 16.6.2009 usnesením č. 64/16 bod č. 57 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů , a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pozemky

U stavebních pozemků se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně následovně:
- v k.ú. Kolnovice - ve výši 1
- v k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod – ve výši 1,4

Čl. 2.
Stavby

1) U staveb dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., ( obytné domy a ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy) se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši:

- v k.ú. Kolnovice a v části k.ú. Široký Brod – část Na Pasekách
(č.p. – 22,31,35,36,116,141,142,143 ) - ve výši 1,4
- v k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod mimo části Na Pasekách – ve výši 1,6

Čl.3
Místní koeficient

Podle § 12 zákona o dani z nemovitosti se stanoví pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost daňového poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich soubory.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší OZV č. 1/2008

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

................................... ....................................
Ivan Dost František Kadaňka
starosta obce místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zasláno příslušnému správci daně dne:

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se