obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Obec Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 28. 2. 2012, usnesením č. 49/11/2012, usneslo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 15. 3. 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

-------------------------------- ----------------------------------------
Jiří Šimík, místostarosta Ivan Dost, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 2. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: 15. 3. 2012

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se