obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV 3/2011 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obec Mikulovice
Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3/2011, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 21.6.2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Článek 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou:
Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Článek 3

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Každý pes při pohybu na veřejném prostranství vymezeném v čl. 2 musí být veden na vodítku a musí mít nasazen náhubek.

Článek 4

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, se touto obecně závaznou vyhláškou vymezuje pozemek
p.č. 3339/17 v k.ú. Mikulovice - pozemek sloužící jako cvičiště kynologů – viz grafická příloha.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška: č. 3/2004 ze dne 14.12.2004 , kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.08.2011

Ivan Dost Jiří Šimík
starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se