obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

  žáci navštěvují moderně vybavenou ZŠ

OZV 3/2011 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obec Mikulovice
Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3/2011, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 21.6.2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Článek 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou:
Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Článek 3

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Každý pes při pohybu na veřejném prostranství vymezeném v čl. 2 musí být veden na vodítku a musí mít nasazen náhubek.

Článek 4

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, se touto obecně závaznou vyhláškou vymezuje pozemek
p.č. 3339/17 v k.ú. Mikulovice - pozemek sloužící jako cvičiště kynologů – viz grafická příloha.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška: č. 3/2004 ze dne 14.12.2004 , kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.08.2011

Ivan Dost Jiří Šimík
starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

Sledujete úřední desku OU?

denně - 0%
pravidelně - 66.7%
zřídka - 0%
dozvím se odjinud - 0%
nemám zájem - 33.3%

celkový počet hlasů: 3
Hlasovanie je ukončené o: 08 čen 2015 - 12:47

 

video stavba obchvatu

výstavba obchvatu začala 1999

vystavba obchvatu

videomapping na kostel

videomapping na kostel sv.Mikuláše

videomapping kostel

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se