obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

  žáci navštěvují moderně vybavenou ZŠ

Nařízení obce č. 1/2009

Nařízení obce Mikulovice č. 1/2009 o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada obce Mikulovice se na svém zasedání dne 6.10.2009 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu S ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Článek 1

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a Schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto úsecích místních komunikací.:
Místní komunikace „ Posádka“.
Označení tohoto úseku provedeno vlastníkem místní komunikace dopravním značením vždy před začátkem zimního období. Schůdnost a sjízdnost se nezajišťuje na výše uvedených
úsecích místních komunikací a to V zimním období od 1.11. do 31.3.

Článek 2

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce úřadu tj. od 25.10.2009.

Ivan Dost - starosta obce  František Kadaňka - místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne 9.10.20/09
Podpis osoby zodpovědné za vyvěšení
Svěšeno z úřední desky úřadu dne 
Podpis osoby zodpovedne za vyvesenı

nařízení

Sledujete úřední desku OU?

denně - 0%
pravidelně - 66.7%
zřídka - 0%
dozvím se odjinud - 0%
nemám zájem - 33.3%

celkový počet hlasů: 3
Hlasovanie je ukončené o: 08 čen 2015 - 12:47

 

video stavba obchvatu

výstavba obchvatu začala 1999

vystavba obchvatu

videomapping na kostel

videomapping na kostel sv.Mikuláše

videomapping kostel

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se