obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Nařízení obce č. 1/2009

Nařízení obce Mikulovice č. 1/2009 o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada obce Mikulovice se na svém zasedání dne 6.10.2009 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu S ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Článek 1

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a Schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto úsecích místních komunikací.:
Místní komunikace „ Posádka“.
Označení tohoto úseku provedeno vlastníkem místní komunikace dopravním značením vždy před začátkem zimního období. Schůdnost a sjízdnost se nezajišťuje na výše uvedených
úsecích místních komunikací a to V zimním období od 1.11. do 31.3.

Článek 2

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce úřadu tj. od 25.10.2009.

Ivan Dost - starosta obce  František Kadaňka - místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne 9.10.20/09
Podpis osoby zodpovědné za vyvěšení
Svěšeno z úřední desky úřadu dne 
Podpis osoby zodpovedne za vyvesenı

nařízení

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se