obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV 2/2015 - komunitní kompostování

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice číslo  2/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 28.4. 2015 usnesením č.12/4/2015 bod 23 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1.dubna do 31. října lze předávat v komunitní kompostárně na pozemku p.č. 1934/37 a p.č. 1136  k. ú. Mikulovice (bývala posádka).

Článek 2

Způsob využití zeleného kompostu

 

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

 

Článek 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  29.4. 2015.

 

 

 

Mgr. Roman Šťastný                                                                         Jiří Šimík

starosta                                                                                           místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:……………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:……………….

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se