obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

rozpočet obce pro rok 2014

Rozpočet obce Mikulovice na rok 2014 + 6.rozpočtová změna 2014, hospodaření k 31.12.2014  
Výdaje: Závazné ukazatele  
oddíl text poznámka rozpočet hospodaření k 31.12.2014
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 9 000,00 8 758,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 5 164 213,00 4 966 660,14
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 177 000,00 176 759,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 2 053 200,00 2 047 702,76
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 2 242 000,00 2 227 446,69
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 9 957 214,00 9 953 431,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 871 122,00 2 840 546,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění 3 000,00 2 600,00
3314 Činnosti knihovnické provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 651 000,00 571 860,40
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 600 000,00 555 988,04
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 360 000,00 358 868,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení provoz zdravotní středisko 320 500,00 314 505,00
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 555 000,00 552 402,00
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 387 000,00 2 344 846,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 76 255,00
3635 Územní plánování územní plán 928 000,00 801 287,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 1 962 000,00 1 831 772,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 580 000,00 486 639,00
4222 Veřejně prospěšné práce   3 156 000,00 2 598 861,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím klub důchodců,lokalní asistence 490 300,00 418 363,15
4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi příspěvek na azyl.dům 10 000,00 10 000,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 720 000,00 718 928,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 235 000,00 3 153 974,76
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé 1 680 000,00 1 422 806,00
6115 Volby do zastupitelstva obce   49 000,00 48 010,00
6117 Volby do Evropského parlamentu   50 000,00 49 141,60
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 335 000,00 4 060 370,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 150 000,00 112 432,14
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 140 000,00 135 249,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 419 000,00 418 144,00
6402 Finanční vypořádání minulých let doplatek volby 2013 4 400,00 4 301,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 25 906 457,00 10 040 810,33
  Financování třída 8   1 560 000,00 1 464 174,77
  Zůstatky na BU k 31.12.2014     19 024 615,93
  Výdaje celkem   72 815 406,00 73 798 508,48
         
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Obnova VO ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní, Kolnovice - LED"
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C
c) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení a energetické úspory MŠ Mik., MŠ ŠB",Budova OÚ 2014
d) ZO schvaluje spolufinancování akce "Vodní zdroj Mikulovice"
         
         
Příjmy: Závazné ukazatele  
Oddíl text poznámka rozpočet hospodaření k 31.12.2014
11.. Daně z příjmů   12 579 780,00 13 775 160,55
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 13 500 000,00 13 148 236,42
13.. Daně a poplatky odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 520 000,00 1 536 053,37
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 500 000,00 2 741 372,13
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 250 000,00 196 162,00
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2 818 700,00 2 819 022,00
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 113 313,00 1 113 002,00
413. Převody z vlastních fondů převody z rozp.účtů, z vlastních fondů 140 000,00 135 249,00
421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 9 442 000,00 9 438 838,10
422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 40 000,00 40 000,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   26 000,00 24 727,00
1031 Pěstební činnost   20 000,00 19 490,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   17 000,00 16 940,00
2212 Silnice náhrada od pojišťovny - povodně 52014 2 052 000,00 2 051 368,00
2310 Pitná voda   3 549 464,00 3 614 888,00
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly   0,E+00 0
3113 Základní školy   123 000,00 122 691,00
3314 Činnosti knihovnické   85 500,00 85 370,00
3319 Ostatní záležitosti kultury   72 000,00 71 959,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení   221 600,00 223 449,00
3612 Bytové hospodářství   1 344 000,00 1 332 407,00
3613 Nebytové hospodářství   134 000,00 132 431,00
3632 Pohřebnictví   25 100,00 26 425,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem JK Morava,Babinští 259 200,00 259 522,00
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 683 000,00 682 398,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   26 700,00 26 872,00
4222 Veřejně prospěšné práce   698 500,00 694 547,56
4319 Lokální asistence   408 900,00 408 900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část   9 700,00 9 679,00
6171 Činnost místní správy   500 736,00 553 988,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   54 815,00 49 717,22
6402 Volby prezidenta ČR doplatek z vyúčtování voleb 5 598,00 5 598,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené   439 800,00 421 008,12
  Financování třída 8   18 155 000,00 18 021 037,30
  Příjmy celkem   72 815 406,00 73 798 508,48

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se