obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

rozpočet obce pro rok 2015

obec Mikulovice rozpočet na rok 2015
Výdaje: Závazné ukazatele 1. rozpočtové 2. rozpočtové
oddíl text poznámka rozpočet opatření opatření
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 69 000,00 69 000,00 69 000,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 5 225 200,00 5 225 200,00 9 506 146,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 180 000,00 187 600,00 187 600,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 3 671 000,00 3 671 000,00 3 671 000,00
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 2 272 000,00 2 272 000,00 2 572 000,00
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 1 206 950,00 1 206 950,00 1 206 950,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 881 122,00 2 881 122,00 2 881 122,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3314 Činnosti knihovnické provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 651 600,00 651 600,00 651 600,00
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 440 000,00 440 000,00 439 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 375 000,00 375 000,00 375 000,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení provoz zdravotní středisko 58 000,00 58 000,00 208 000,00
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 610 000,00 610 000,00 910 000,00
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 367 000,00 2 367 000,00 2 367 000,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 90 000,00 90 000,00
3635 Územní plánování územní plán 1 435 000,00 1 435 000,00 1 735 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 2 622 000,00 2 622 000,00 2 622 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 630 000,00 630 000,00 630 000,00
4222 Veřejně prospěšné práce   1 679 000,00 1 679 000,00 1 679 000,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím klub důchodců,lokalní asistence 188 000,00 188 000,00 407 994,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi příspěvek na azyl.dům 20 000,00 20 000,00 20 000,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 770 000,00 770 000,00 2 770 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 398 000,00 3 398 000,00 3 398 000,00
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé 1 690 000,00 1 690 000,00 1 690 000,00
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 310 000,00 4 310 000,00 4 310 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 101 000,00 101 000,00 101 000,00
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 130 000,00 130 000,00 130 000,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 650 000,00 650 000,00 650 000,00
6402 Finanční vypořádání vyúčtování voleb     13 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 4 058 128,00 4 049 928,00 12 901 282,00
  Financování třída 8   1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00
  Výdaje celkem   43 492 000,00 43 491 400,00 59 905 694,00
           
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C"
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Energetické úspory DPS"
           
Příjmy: Závazné ukazatele    
Oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2. rozpočtové opatření
11.. Daně z příjmů   11 750 000,00 11 750 000,00 10 916 000,00
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
13.. Daně a poplatky odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 597 000,00 1 597 000,00 1 597 000,00
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 200 000,00 200 000,00 200 000,00
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2 245 000,00 2 234 400,00 2 234 400,00
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 485 000,00 485 000,00 484 000,00
421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,E+00 0 5 408 100,00
422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,E+00 0 0
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   50 000,00 50 000,00 50 000,00
1031 Pěstební činnost   20 000,00 20 000,00 20 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   15 000,00 15 000,00 15 000,00
2310 Pitná voda   3 400 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod       400 000,00
3113 Základní školy   5 000,00 5 000,00 5 000,00
3314 Činnosti knihovnické   80 000,00 80 000,00 80 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury   60 000,00 60 000,00 60 000,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení   200 000,00 200 000,00 200 000,00
3612 Bytové hospodářství   1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
3613 Nebytové hospodářství   175 000,00 175 000,00 175 000,00
3632 Pohřebnictví   10 000,00 10 000,00 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem JK Morava,Babinští, TKO podnik. 170 000,00 170 000,00 170 000,00
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 550 000,00 550 000,00 550 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00 20 000,00 20 000,00
4319 Lokální asistence   57 000,00 57 000,00 306 994,00
6171 Činnost místní správy   319 000,00 329 000,00 329 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   538 000,00 538 000,00 103 000,00
6330 Převody vlastním fondům   130 000,00 130 000,00 130 000,00
6402 Finanční vypořádání       1 200,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené   166 000,00 166 000,00 166 000,00
  Financování třída 8   7 000 000,00 7 000 000,00 19 025 000,00
  Příjmy celkem   43 492 000,00 43 491 400,00 59 905 694,00
           
Očekávané investiční transfery        
Energetické úspory DPS   3 600 000    
Celkem:     3 600 000    

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se