obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 33. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17.01. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

33. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 108/33/2017

1. Program 33. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 39,701.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,063.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,169.000,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,764.000,- Kč viz příloha č. 3/1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

3. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč pro Spolek přátel umění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro Domov důchodců Zlaté Hory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 15.000,- Kč pro Mikulovický spolek žen a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

6. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 3.000,- Kč pro Soukromou základní uměleckou školu, s. r. o. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

7. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro FELIX FILII, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

8. Pronájem  jednoho parkovacího místa č. 9 na parkovišti naproti domu čp. 558 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví K. P. za roční poplatek 800,- Kč.

9. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti naproti domu čp. 572 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví paní M. M. za roční poplatek 800,- Kč.

10. Poskytnutí individuální dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod vlastníkům  rodinného domu  čp. 245 v Mikulovicích stojící na st.p.č. 1309  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, manželů E. a I. K. 25 000 Kč.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011590/1. Náhrada za věcné břemeno byla stanovena na 1210,- Kč + DPH.

12. Výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle  zákona  č. 106/1999 Sb.

13. Odměnu ředitelce Mateřské školy Mikulovice  Marii Mackové k životnímu jubileu 50 let věku k ocenění pracovních zásluh ve výši 5000,- v měsíci lednu a to v souladu s  § 224 odst. 2 Zákoníku práce a v souladu s vnitřním předpisem mateřské školy .

14. Nepřipojení obce Mikulovice k akci Vlajka pro Tibet 2017.

  1. II.Doporučila usnesením č. 109/33/2017

1. Zastupitelstvu obce schválit odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2017 dle přílohy č. 3/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

2. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 75.000,- Kč pro Mikulovický spolek aktivních seniorů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

3. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 80.000,- Kč pro Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Zastupitelstvu obce poskytnout finanční dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 550.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

III. Odložila usnesením č. 110/33/2017

1. Rozhodnutí ve věci přerušení provozu MŠ Mikulovice v době od 1.7.2017 do 31.7.2017 na další zasedání rady dne.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Vyúčtování investiční dotace poskytnuté v roce 2016 Českému svazu chovatelů.   

2. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Českému svazu chovatelů.   

3. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 spolku FELIX FILII, z. s..   

4. Vyúčtování investiční dotace poskytnuté v roce 2016 organizaci Junák – český skaut.   

5. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 organizaci Junák – český skaut.   

6. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 LUCKY HORSE RANCH s. r. o..   

7. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Mikulovickému spolku aktivních seniorů.   

8. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Mikulovickému spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice.   

9. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Mikulovickému spolku žen.   

10. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Středisku rané péče Olomouc.

11. Vyúčtování investiční dotace poskytnuté v roce 2016 Římskokatolické farnosti Mikulovice.   

12. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Římskokatolické farnosti Mikulovice.

13. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 Svazu tělesně postižených v ČR.  

14. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2016 na vědomí.

V Mikulovicích dne 18.01.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.