obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 36. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 11. 04. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

36. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 118/36/2017

1. Program 36. schůze rady obce.

2. Pronájem pozemku p.č. 4222 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za roční nájemné ve výši 5.722,- Kč.

3. Oboustranné odstoupení dohodou od nájemní smlouvy na pozemek p.č. 262/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 28.3.2013 uzavřena . 

4. Využití pozemků p.č. 2235/4 a p.č. 4854 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka jako přístup na pozemek p.ř. 4439 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

5. Zápisy do kroniky obce za léta 2014, 2015, 2016 – viz příloha č. 5, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

II. -   Doporučila usnesením č. 119/36/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit neprodat  pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek  o výměře  778 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

2. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

3. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4317 trvalý travní porost o výměře 1173 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 7.625,- Kč.

4. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej pozemku p.č. 4446 zahrada o výměře 1078 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 75.460,- Kč.

5. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit odprodej  části pozemku p.č. 1198/1 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka .

6. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/23 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka  o jeden rok tj. do 18.5.2018.

7. Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o vyhodnocení svozu TKO v roce 2016.

V Mikulovicích dne 12.04.2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.