obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 41. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 05. 09. 2017 v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě.

41. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 134/41/2017

1. Program 41. schůze rady obce.

3. Na základě předložené nabídky jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava hlavního kříže a páteřní komunikace na hřbitově v obci Mikulovice“ firmu JHF Heřmanovice , spol. s r.o. 79374 Heřmanovice 523 s cenovou nabídkou ve výši 739.995,13 Kč bez DPH.

4. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava hlavního kříže a páteřní komunikace na hřbitově v obci Mikulovice“ s firmou JHF Heřmanovice , spol. s r.o. 79374 Heřmanovice 523.

5. Na základě předložené nabídky jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Mikulovice“ firmu Jaroslav Pavlovič, 790 82 Mikulovice, Hlavní 165 s cenovou nabídkou 175.281 Kč bez DPH.

6. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Mikulovice“ s firmu Jaroslav Pavlovič, 790 82 Mikulovice, Hlavní 165.

7. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby a předložených nabídek uchazečů na zhotovitele stavby „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“ firmu JHF Heřmanovice, spol.   s .r.o. Heřmanovice, IČ: 479 72 912, 793 74 Heřmanovice 523 s cenovou nabídkou 1.704.760,48 Kč bez DPH (2.062.760,18 včetně DPH). S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.

8. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“   s firmou JHF Heřmanovice, spol. s .r.o. Heřmanovice, IČ: 479 72 912, 793 74 Heřmanovice 523.

2. Pověřila usnesením č. 135/41/2017

1. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem   smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice (objednatel) a firmou Timoris Projekt a.s. Olomouc ( zhotovitel), jejímž předmětem je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky – název projektu Zdravý duch ve zdravém těle v obci Mikulovice.

V Mikulovicích dne 11.9..2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                              Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                      místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.