obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 43. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 10. 10. 2017 v budově Obecního úřadu Mikulovice – kancelář starosty.

42. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 139/43/2017

1. Program 43. schůze rady obce.

2. Nevyhradit parkovací místo v blízkosti domu čp. 119 na ulici Nábřežní, z důvodu, že z hlediska dopravně technického uspořádání není v tomto prostoru dostatek prostoru k vyznačení vyhrazeného místa ke stání osobního automobilu, viz. přiložený nákres,.

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8012679/1 ze dne 25.9.2017.

4. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Herní prvky hřiště V Zátiší Mikulovice“  firmu Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov   s cenovou nabídkou  459 910,- Kč včetně DPH S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

II. doporučila usnesením č. 140/43/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit cenu  pozemků:

Cena pozemků výše uvedených činí 73.290,- Kč

2. Zastupitelstvu obce schválit odprodej  pozemku části p.č. 1934/145 ostatní plocha o výměře 244 m2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu  7.290,- Kč.

                                                                                  

III. Jmenovala usnesením č. 141/43/2017

1. Zástupce obce, který se  zúčastní vzpomínkové akce u příležitosti výročí tragické dopravní nehody  při přesunu mikulovických fotbalistů na zápas do Jindřichova  Františka Kořána.

IV. Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Informaci o splnění ukládacího usnesení.

2. Zprávu o rozpracovanosti  stavebních a projektových prací +  výhled na rok 2018.

3. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.9.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 40,556.190,74 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč. Příjmy celkem k 30.9.2017 po zapojení třídy 8 činí 68,180.565,17 Kč. Výdaje jsou 31,732,219,34 Kč, třída 8 - financování je 1,345.576,77 Kč. Zůstatky na účtech činí 35,102.769,06 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 68,180,565,17 Kč.

4. Plán inventur na rok 2017.

                                                                                                                     

 

V Mikulovicích dne 3.10. 2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.