obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

Usnesení z 9. schůze rady obce Mikulovice konané dne 26.05. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

9.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 35/9/2015

1) Program 9. schůze rady obce Mikulovice.
2) Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31.12.2015
3) Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31.12.2015
4) Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31.12.2015
5) Na základě předložených nabídek jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník.
6) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

II. Pověřila usnesením č. 36/9/2015

Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo na zakázku „ Mikulovice – výměna oken v objektu DPS, Na Bukovci čp. 1" s firmou firmu RI OKNA a.s., Lipovská 95, 790 01 Jeseník v souladu s cenovou nabídkou.

III. Doporučila usnesením č. 37/9/2015

1) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit účetní závěrku obce Mikulovice k 31. 12. 2014
2) Zastupitelstvu obce Mikulovice schválit závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2014 bez výhrad.

V Mikulovicích dne 2.6.2015

............................................ ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.