obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Rada obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 11. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 31.07. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

11.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 41/11/2015

1) Program 11. schůze rady obce Mikulovice.

2) Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

3) Odstranění retardéru na ulici Hlavní v uličce mezi nemovitostmi paní Noskové a manželů Kupčíkových.

4) Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s cenovou nabídkou  950 410,- Kč včetně DPH a záruční dobou 60 měsíců. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

5) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2015“ s firmou  Juvan Iliadis, Zlaté Hory, IČ: 189 54 391 v souladu s cenovou nabídkou.

6) Podání žádosti na  Českou školní inspekci Olomouc o součinnost ve věci prověření některých požadavků a informací uvedených v petici „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“.

7) Postoupení stížností zaměstnanců Mateřské školy Mikulovice na výkon práv a povinností zaměstnavatele, vyplývajících z pracovněprávních vztahů a školského zákona České školní inspekci k prověření ve stížnosti uvedených skutečností.

  1. II.Pověřila usnesením č. 42/11/2015

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Pavlovič Jaroslav, se sídlem Hlavní 165, Mikulovice na zhotovení zámkové dlažby u pergoly a tanečního prostoru – Mikulovice DPS. Cena díla je 90.000,- Kč včetně DPH, termín ukončení prací 31.8.2015.

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

Informaci o tom, že zasedání zastupitelstva svolává podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění starosta podle potřeby, případně požádá-li o to minimálně jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo obce Mikulovice bude o vyřízení petice „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice, vypsání nového výběrového řízení na ředitele MŠ Mikulovice a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“ , vzhledem k faktu, že se nejedná o situaci, kdy by hrozilo prodlení, informováno na řádném zasedání dne 8.9.2015.

 

V Mikulovicích dne 03.08.2015

……………………………………..                                     ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.