obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

ze 17. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 16.12. 2015 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
17.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 62/17/2015

1. Program 17. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/O3104/OKŘ/DSM, uzavřené dne 20.11.2015.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14512195.
5. Smlouvu o nájmu č. 11/2015 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.
6. Smlouvu o přístupu k síti internet č. 215796 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.

II. Pověřila usnesením č. 63/17/2015

1. Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/O3104/OKŘ/DSM, uzavřené dne 20.11.2015.
2. Starostu obce podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 14512195.
3. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o nájmu č. 11/2015 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.
4. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Smlouvy o přístupu k síti internet č. 215796 mezi obcí Mikulovice a firmou Web4Soft s.r.o. Jeseník.

V Mikulovicích dne 17.12.2015

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.