obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 18. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 19.1. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
18.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 64/18/2016

1. Program 18. schůze rady obce.
2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 38,830.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 57,163.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč


4. Základní škole Mikulovice přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu „Obědy pro děti" ve výši 25.652,- Kč na uhrazení stravného pro 12 dětí z chudých rodin ve školní jídelně v období od 21.1.2016 do 30.6.2016 .
5. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč pro organizaci ARPZPD v ČR, Klub Jeseník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
6. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč pro organizaci Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 3.000,- Kč pro organizaci Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – SONS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
8. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 49 000,- Kč pro organizaci Junák-skaut středisko Slunce Jeseník,-oddíl Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
9. Splátkový kalendář paní L. Ď. na úhradu dluhu ve výši 19.130,- Kč s tím, že splátky ve výši 3000,- Kč začne splácet počínaje měsícem leden 2016 do úplného zaplacení. Současně se splátkami dluhu bude hradit i řádné nájemné a zálohy na poskytované služby tak, jak ukládá nájemní smlouva . V měsíci dubnu 2016 bude provedeno vyhodnocení úhrady dluhu a v případě, že paní Ď. bude s úhradou dluhu v prodlení, zahájí obec Mikulovice kroky vedoucí k ukončení nájemní smlouvy.
10. Odpuštění poplatku za stočné za odebranou vodu v množství 420 m3 manželům B., vlastníkům rodinného domu v Mikulovicích.
11. Splátkový kalendář na úhradu odebrané vody zapříčiněné havárií tlakového ventilu v nemovitosti na ul. Hlucholazské v Mikulovicích ve vlastnictví manželů B. v množství 420 m3 v hodnotě 16.380,- Kč ve třech splátkách ve výši 5460,- Kč v termínech – leden, březen a květen 2016 – vždy do konce daného měsíce.
12. Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
13. Pořadí uchazečů o přidělení bytu č.8 v domě čp. 118 v Mikulovice následovně:
1. Pastuchová Dana
2. Piatková Pavlína
3. Tušinovská Beáta


II. Pověřila usnesením č. 65/18/2016

1. Starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice s organizací ARPZPD v ČR, Klub Jeseník.
2. Starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice s organizací Český svaz chovatelů, okresní organizace Jeseník.
3. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice s organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS.
4. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice s organizaci Junák-skaut středisko Slunce Jeseník,-oddíl Mikulovice.
Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:
1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 12. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 48,921.278,86 Kč. Třída 8 – financování je 19,819.172,93 Kč. Příjmy celkem k 31.12.2015 po zapojení třídy 8 činí 68,740.451,79 Kč. Výdaje k 31. 12. 2015 jsou 43,614.191,54 Kč. Třída 8 – financování je 1,561.126,79 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2015 jsou 23,565.133,46 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 68,740.451,79 Kč.
2. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015.
V Mikulovicích dne 20.1.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.