obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 22. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 26.4. 2016 v budově Mateřské školy v Mikulovicích - KC
22.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 77/22/2016

1. Program 22. schůze rady obce.
2. Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice v hodnotě 110.000,- Kč + DPH.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice.
4. Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou RPA Tender, s.r.o. Brno jejímž předmětem je organizace výběrového řízení na akci „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. Etapa“ za cenu 33.000,- Kč + DPH.

II. Pověřila usnesením č. 78/22/2016
1. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice.
2. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice.
3. Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem příkazní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou RPA Tender, s.r.o. Brno jejímž předmětem je organizace výběrového řízení na akci „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. Etapa“ za cenu 33.000,- Kč + DPH.

V Mikulovicích dne 27.4.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.