obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 25. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 28.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

25. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 85/25/2016

1. Program 25. schůze rady obce.

2. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu M.H.za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

3. Pro veřejnou zakázku „Chodník Mikulovice, ul. Mlýnská“ oslovit tyto firmy:

1) JHF spol. s r.o. Heřmanovice

2) Pecktrade s.r.o. Staré Purkatice 3. 794 01 Hošťálkovy

3) JPS, Jaroslav Pavlovič, Hlavní 165, 790 84 Mikulovice

4.Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Chodník Mikulovice, ul. Mlýnská“.

5. Na základě předložených nabídek  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Mikulovice-obnova veřejného osvětlení 2016 “ firmu  Juvan Iliadis fa Lukas,   s cenovou nabídkou  757.234,- Kč bez DPH.

6. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Mikulovice-obnova veřejného osvětlení 2016 “ s firmou Juvan Iliadis fa Lukas, 793 99 Dívčí Hrad 64.

7. Usnesení  Valné hromady MAS a Shromáždění partnerů:

-   Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s. za rok 2015.

-   Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s. za rok 2015.

- Shromáždění partnerů schvaluje zprávu o výsledcích kontrolní činnosti a o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko za rok 2015.

- Shromáždění partnerů bere na vědomí výroční zprávu Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko za rok 2015.

                                                                       -2-

II.        Vyhlásila usnesením č. 86/25/2016

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Chodník Mikulovice, ul. Mlýnská“.

III.   Jmenovala usnesením č. 87/25/2016

1. Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Chodník Mikulovice, ul. Mlýnská“ ve složení:

  1. Jiří Šimík
  2. Pavlína Vilímková

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o Hospodaření obce Mikulovice k 31. 5. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 19,683.640,82 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 31.5.2016 po zapojení třídy 8 činí 43,248.774,28 .

Výdaje k 31. 5. 2016 jsou 13,784.312,11 Kč. Třída 8 – financování je 967.675,36 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 5. 2016 jsou 28,496.786,81 Kč. Výdaje celkem k 31. 5. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 43,248.774,28 Kč.

2. Informace o stavu rozpracovanosti stavebních a projektových prací.

3. Informaci o oprávnění obcí čerpat příslušné osobní údaje z registru obyvatel za  účelem ocenění  životních jubileí občanů dle novely zákona  o obcích 106/2016 Sb.

V Mikulovicích dne 28.06.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.