obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 26. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 25. 07. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
26. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 88/26/2016

1. Program 26. schůze rady obce.
2. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ firmu René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360 s cenovou nabídkou 3 424 258,95 Kč bez DPH.
3. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ s firmou René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360.
4. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitelem stavby „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“ firmu SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14 s cenovou nabídkou 9 348 000,-Kč bez DPH.
5. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa s firmou SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14.

II. Jmenovala usnesením č. 89/26/2016
1. Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“ ve složení:
Společná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
1) Ing. Petr Dvořák,
2) JUDr. Jaromír Salvet
3) Drahomíra Dostová Jurníková, 202
4) Jaroslav Maňur,
5) Ing. Jiří Tomášek,

Náhradníci komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
1) Jiří Šimík,
2) Ing. Svatoslav Schwarzer,
3) Pavlína Pastrňáková
4) Lenka Kubinyiová,
5) František Kořán,

V Mikulovicích dne 26.07.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.