obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 24. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 10.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
24. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 82/24/2016

1. Program 24. schůze rady obce.
2. Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. etapa“.
3. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.
4. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
5. Oslovit pro veřejnou zakázku Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, těchto pět níže uvedených firem:
1) Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 18, 779 00 Olomouc
2) Omko Digital a.s., Kaštanová 62, 620 00 Brno
3) BÁRTEK rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
4) JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice
5) Juvan Iliadis, nám. Svobody 75, 793 76 Zlaté Hory

6. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“.
7. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
8. Změnu umístění „Dětského hřiště Široký Brod“ z pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Široký Brod na pozemky p.č. 621/1, 621/2, 1605 všechny v k.ú. Široký Brod.
9. Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí- Objednávka sekčních vrat –Mikulovice (SDH Mikulovice) a firmou Havel-\Vrata\Markýzy\Rolety s.r.o na zhotovení a montáž dvou vrat na hasičské zbrojnici SDH Mikulovice v hodnotě 115.762- Kč + DPH.

-2-
II. Vyhlásila usnesením č. 83/24/2016

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. etapa“.
2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.
3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Mikulovice“.

III. Jmenovala usnesením č. 84/24/2016
1.Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. Etapa“ ve složení:

Komise pro otevírání obálek:
1) Drahomíra Dostová Jurníková,
2) Ing. Petr Dvořák,
3) Jaroslav Maňur,

Náhradníci komise pro otevírání obálek:
1) Lenka Kubinyiová,
2) Pavlína Pastrňáková,
3) Martina Lukešová,

Komise pro hodnocení nabídek:
1) Iva Krajčíková,
2) Ing. Jiří Tomášek,
3) Ing. Petr Dvořák,
4) Jaroslav Maňur,
5) Ing. Michal Řezníček,
6)
Náhradníci komise pro hodnocení nabídek:
1) Ing. Daniel Fránek,
2) František Kořán,
3) Drahomíra Dostová Jurníková,
4) Martina Lukešová,
5) Ing. Pavel Tyma,

V Mikulovicích dne 15.06.2016

....................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.