obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 30. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 04.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

29. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 100/30/2016

1. Program 30. schůze rady obce.

2. Na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 s cenovou nabídkou ve výši 1.276.632,- Kč bez DPH.

3. Uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou   SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ 256 38 955 se sídlem 120 00 Praha, Španělská 1073/10 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

V Mikulovicích dne 08.11.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.