obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 31. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 15.11. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

31. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 101/31/2016

1. Program 31. schůze rady obce.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 44,098.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 65,997.350,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,664.350,- Kč.

3. Na základě nařízení EU  č. 995/2010 o dřevě směrnici o systému náležité péče obce Mikulovice uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Mikulovice jako osoby obtížené a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. jako stranou oprávněnou. Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.

5. Pronájem  jednoho parkovacího místa na parkovišti za domem čp. 571 pro osobní vozidlo s tonáží do 3,5 tun ve vlastnictví paní D. J. za roční poplatek 800,- Kč.

6. Předfinancování  platu chůvy z provozních nákladů MŠ – cca 24.000 Kč ( 12.000 Kč měsíčně).

7. Uzavření dohody o  provedení práce uzavřené mezi  MŠ Mikulovice a Marií Mackovou – na výkon práce manažera projektu „Podpora  žáků a pedagogických pracovníků MŠ Mikulovice“ – od 1.11.2016 do 31.5.2018.

8. Dobu pro oddávání – sňatečný den každou sobotu v době od 09,00 do 14,00 hod. mimo dny v roce :

2017 – 15.04., 29.04., 06.05., 01.07., 08.07., 30.09., 18.11., 23.12., 30.12.

2018 -  31.03., 28.04., 05.05., 30.06., 07.07., 29.09., 22.12., 29.12.

Úředně určenou místnost pro oddávání  – sňatečný obřad a to obřadní síň Obecního úřadu Mikulovice, Hlavní č. 5, 79084 Mikulovice

9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“

  1. II.Doporučila usnesením č. 102/31/2016

1. Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č. 3/2016 o nočním klidu.

  1. III.Pověřila usnesením č. 103/31/2016

1. Starostu obce Mikulovice podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“ .

Dále rada obce Mikulovice vzala na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 10. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 43,361.678,49 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 31.10.2016 po zapojení třídy 8 činí 66,926.811,95 .

Výdaje k 31. 10. 2016 jsou 28,241.323,37 Kč. Třída 8 – financování je 1,343.962,03 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 10. 2016 jsou 37,346.339,55 Kč. Výdaje celkem k 31. 10. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 66,926.811,95 Kč.

2. 2. návrh rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.

3. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 SONS ČR ZS, Jeseník.   

4. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016 TJ Sport Mikulovice.   

5. Zprávu o provozu vodovodu, kanalizace a ČOV Mikulovice ke dni 31.10.2016.

V Mikulovicích dne 18.11.2016

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.