obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 43. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 10. 10. 2017 v budově Obecního úřadu Mikulovice – kancelář starosty.

42. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 139/43/2017

1. Program 43. schůze rady obce.

2. Nevyhradit parkovací místo v blízkosti domu čp. 119 na ulici Nábřežní, z důvodu, že z hlediska dopravně technického uspořádání není v tomto prostoru dostatek prostoru k vyznačení vyhrazeného místa ke stání osobního automobilu, viz. přiložený nákres,.

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8012679/1 ze dne 25.9.2017.

4. Na základě předložených nabídek,  jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Herní prvky hřiště V Zátiší Mikulovice“  firmu Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov   s cenovou nabídkou  459 910,- Kč včetně DPH S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na výše uvedenou zakázku.

II. doporučila usnesením č. 140/43/2017

1. Zastupitelstvu obce Mikuloviceschválit cenu  pozemků:

Cena pozemků výše uvedených činí 73.290,- Kč

2. Zastupitelstvu obce schválit odprodej  pozemku části p.č. 1934/145 ostatní plocha o výměře 244 m2  v k.ú. Mikulovice u

Číst dál: Usnesení z 43. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.10. 2017

U S N E S E N Í

z 42. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 09. 2017 v budově Obecního úřadu Mikulovice – kancelář starosty.

42. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 136/42/2017

1. Program 42. schůze rady obce.

2. Nepřevedení finančních prostředků Spolku přátel umění ve výši 10.000,- Kč na rok 2018.

3. Neposkytnutí finanční dotace Autoklubu Mikulovice z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.

4. Neposkytnutí finanční dotace Hospici na Svatém Kopečku z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017.

Číst dál: Usnesení z 42. schůze rady obce Mikulovice konané dne 27.09. 2017

U S N E S E N Í

z 41. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 05. 09. 2017 v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě.

41. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 134/41/2017

1. Program 41. schůze rady obce.

3. Na základě předložené nabídky jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Oprava hlavního kříže a páteřní komunikace na hřbitově v obci Mikulovice“ firmu JHF Heřmanovice , spol. s r.o. 79374 Heřmanovice 523 s cenovou nabídkou ve výši 739.995,13 Kč bez DPH.

4. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava hlavního kříže a páteřní komunikace na hřbitově v obci Mikulovice“ s firmou JHF Heřmanovice , spol. s r.o. 79374 Heřmanovice 523.

5. Na základě předložené nabídky jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Mikulovice“ firmu Jaroslav Pavlovič, 790 82 Mikulovice, Hlavní 165 s cenovou nabídkou 175.281 Kč bez DPH.

6. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Mikulovice“ s firmu Jaroslav Pavlovič, 790 82 Mikulovice, Hlavní 165.

7. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby a předložených nabídek uchazečů na zhotovitele stavby „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“ firmu JHF Heřmanovice, spol.   s .r.o. Heřmanovice, IČ: 479 72 912, 793 74 Heřmanovice 523 s cenovou nabídkou 1.704.760,48 Kč bez DPH (2.062.760,18 včetně DPH). S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.

8. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“   s firmou JHF Heřmanovice, spol. s .r.o. Heřmanovice, IČ: 479 72 912, 793 74 Heřmanovice 523.

2. Pověřila usnesením č. 135/41/2017

1. Starostu Mgr. Romana Šťastného podpisem   smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice (objednatel) a firmou Timoris Projekt a.s. Olomouc ( zhotovitel), jejímž předmětem je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky – název projektu Zdravý duch ve zdravém těle v obci Mikulovice.

V Mikulovicích dne 11.9..2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                              Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                      místostarosta obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 40. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 22. 08. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

40. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 131/40/2017

1. Program 40. schůze rady obce.

  1. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 2.000,- Kč pro Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Jeseník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011771/1. Náhrada za věcné břemeno byla stanovena na 1210,- Kč včetně DPH.

5. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Ulice Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru“.

Číst dál: Usnesení z 40. schůze rady obce Mikulovice konané dne 22.08. 2017

U S N E S E N Í

z 39. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 24. 07. 2017 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

38. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 129/39/2017

1. Program 39. schůze rady obce.

2. zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích“.

3. Přijetí dotace na stavbu „Prodloužení vodovodu Mikulovice – Finské domky“ v rámci programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2017“ ve výši 410.000,- Kč.

4. Přijetí dotace na stavbu „Prodloužení kanalizace Mikulovice – Finské domky“ v rámci programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2017“ ve výši 860.000,- Kč.

  1. II.Vyhlásila usnesením č. 130/39/2017

1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích“.

V Mikulovicích dne 24.7..2017

…………………………………                                           ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce Mikulovice                                                     místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.