obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 23. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17. 5. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

23. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 79/23/2016

1. Program 23. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

4. Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31. 12. 2015.

5. Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

Číst dál: Usnesení z 23. schůze rady obce Mikulovice konané dne 17.5. 2016

U S N E S E N Í

z 27. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.08. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

27. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 90/27/2016

1. Program 27. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

Celkem se jedná o dar ve výši 66.324,- Kč – příspěvek na  úhradu obědů na celý školní rok 2016 – 2017 pro  17 dětí. Dar bude poskytnut ve dvou etapách  - část pro rok 2016 ve výši 25.614,- Kč pro období do 31.12.2016 a část pro rok  2017 ve výši  40.710,- Kč.

3. Snížení nájemného za užívání společných prostor  - zubní ordinace  Mikulovice – Aludentia s.r.o. zast. MDDr. Alenou Šedovou na 500,- Kč měsíčně s účinností od  1.8.2016 do 31.7. 2019 s odůvodněním, že nájemné se snižuje z důvodu zájmu obce o rozšiřování poskytovaných služeb občanům, kdy v obci téměř dva roky zubní lékař nepůsobil.

Číst dál: Usnesení z 27. schůze rady obce Mikulovice konané dne 23.08. 2016

U S N E S E N Í

z 26. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 25. 07. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
26. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 88/26/2016

1. Program 26. schůze rady obce.
2. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ firmu René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360 s cenovou nabídkou 3 424 258,95 Kč bez DPH.
3. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ s firmou René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360.
4. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitelem stavby „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“ firmu SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14 s cenovou nabídkou 9 348 000,-Kč bez DPH.
5. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa s firmou SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14.

Číst dál: Usnesení z 26. schůze rady obce Mikulovice konané dne 25.07. 2016

U S N E S E N Í

z 25. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 28.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

25. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 85/25/2016

1. Program 25. schůze rady obce.

2. Pronájem  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka nájemci panu M.H.za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč.

Číst dál: Usnesení z 25. schůze rady obce Mikulovice konané dne 28.6. 2016

U S N E S E N Í

z 22. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 26.4. 2016 v budově Mateřské školy v Mikulovicích - KC
22.schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 77/22/2016

1. Program 22. schůze rady obce.
2. Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice v hodnotě 110.000,- Kč + DPH.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Mikulovice a firmou Envipartner , s.r.o. Brno na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Mikulovice.
4. Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Mikulovice a firmou RPA Tender, s.r.o. Brno jejímž předmětem je organizace výběrového řízení na akci „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. Etapa“ za cenu 33.000,- Kč + DPH.

Číst dál: Usnesení z 22. schůze rady obce Mikulovice konané dne 26.4. 2016

psi-utulek

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.