obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

U S N E S E N Í

z 28. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 27. 09. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

28. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 94/28/2016

1. Program 28. schůze rady obce.

2. Úhradu nákladů na akci „Setkání zástupců mikulovických spolků, ZŠ, MŠ a obce“, z provozních prostředků OÚ.

3. Dodatek ke Smlouvě o  poskytnutí dotace č. 2016/01492/OKŘ/DSM ze dne  23.6.2016.

4. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Základní školu Mikulovice

5. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Široký Brod.

6. Odpisový plán DM pro rok 2017 pro Mateřskou školu Mikulovice

Číst dál: Usnesení z 28. schůze rady obce Mikulovice konané dne 27.9. 2016

U S N E S E N Í

z 24. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 10.06.2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
24. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 82/24/2016

1. Program 24. schůze rady obce.
2. Zadávací dokumentaci a vyzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dostavba a intenzifikace ČOV Mikulovice I. etapa“.
3. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“.
4. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
5. Oslovit pro veřejnou zakázku Mikulovice – obnova veřejného osvětlení 2016“, těchto pět níže uvedených firem:
1) Energy Solutions and Savings s.r.o., Stupkova 18, 779 00 Olomouc
2) Omko Digital a.s., Kaštanová 62, 620 00 Brno
3) BÁRTEK rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
4) JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice
5) Juvan Iliadis, nám. Svobody 75, 793 76 Zlaté Hory

Číst dál: Usnesení z 24. schůze rady obce Mikulovice konané dne 10.6. 2016

U S N E S E N Í

z 23. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 17. 5. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

23. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 79/23/2016

1. Program 23. schůze rady obce.

2. Kontrolu plnění ukládacích usnesení.

3. Účetní závěrku Mateřské školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

4. Účetní závěrku Mateřské školy Široký Brod k 31. 12. 2015.

5. Účetní závěrku Základní školy Mikulovice k 31. 12. 2015.

Číst dál: Usnesení z 23. schůze rady obce Mikulovice konané dne 17.5. 2016

U S N E S E N Í

z 27. schůze rady obce Mikulovice

konané dne 23.08. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.

27. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

  1. I.Schválila usnesením č. 90/27/2016

1. Program 27. schůze rady obce.

2. Přijetí účelově  určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s. , v rámci  projektu „Obědy pro děti“ Základní školou Mikulovice.

Celkem se jedná o dar ve výši 66.324,- Kč – příspěvek na  úhradu obědů na celý školní rok 2016 – 2017 pro  17 dětí. Dar bude poskytnut ve dvou etapách  - část pro rok 2016 ve výši 25.614,- Kč pro období do 31.12.2016 a část pro rok  2017 ve výši  40.710,- Kč.

3. Snížení nájemného za užívání společných prostor  - zubní ordinace  Mikulovice – Aludentia s.r.o. zast. MDDr. Alenou Šedovou na 500,- Kč měsíčně s účinností od  1.8.2016 do 31.7. 2019 s odůvodněním, že nájemné se snižuje z důvodu zájmu obce o rozšiřování poskytovaných služeb občanům, kdy v obci téměř dva roky zubní lékař nepůsobil.

Číst dál: Usnesení z 27. schůze rady obce Mikulovice konané dne 23.08. 2016

U S N E S E N Í

z 26. schůze rady obce Mikulovice
konané dne 25. 07. 2016 v budově OÚ v Mikulovicích, v kanceláři starosty.
26. schůze rady obce Mikulovice po projednání předložených návrhů a na základě připomínek členů rady přijala tato usnesení:

I. Schválila usnesením č. 88/26/2016

1. Program 26. schůze rady obce.
2. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitele stavby „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ firmu René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360 s cenovou nabídkou 3 424 258,95 Kč bez DPH.
3. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Chodník Mikulovice – ul. Mlýnská“ s firmou René Darmovzal, IČ: 479 94 304, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 360.
4. Na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby, předložených nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zhotovitelem stavby „Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa“ firmu SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14 s cenovou nabídkou 9 348 000,-Kč bez DPH.
5. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku Intenzifikace a modernizace ČOV Mikulovice I. etapa s firmou SYNERVHS Vysočina, a.s., IČ: 251 83 052, 586 01 Jihlava, Na Hranici 14.

Číst dál: Usnesení z 26. schůze rady obce Mikulovice konané dne 25.07. 2016

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.