obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Společenská rubrika 2005

Narození v tomto roce

leden – Natálie Surovíková, Petra Trifová

únor –  Natálie Jehličková, Ludmila Dirdová, Dominik Mareček, František Rybářík

březen – Matěj Kotek, Tomáš Makarenko, Alex Makarenko, Viktorie Petrová

duben – Zuzana Skřejpková, Terezie Tiburáková, Tereza Mouralová, Čeněk Kristán Tota, Ladislav Bubeník

květen – Tereza Mrnůštíková

červen – František Karady, Lukáš Macht

červenec –  Josef Maňur, Helena Přibylová, Marie Kováčová

srpen – Josef Štolovský, Vojtěch Špelda, Gabriela Klohnová, Adam Korytář, Lubomír Řeha

září – Nikola Knilová, Petr Vondrka, Veronika Doušková, Nela Janegová

říjen – Lucie Zapletalová, Klaudie Látalová,  Alexandra Orlová, Petr Daniel

listopad – Iveta Bačáková, David Kočíb, Josef Audý, Eliška Židková

prosinec – Jakub Švob

Navždy nás opustili

leden – Božena Kajnarová, Jiřina Plodková, Milada Lankašová, František Postava, Jana Gregušová

únor – Františka Leváková

březen – Božena Gernešová, Božena Flašarová

duben – Jiří Svoboda, Tomáš Makarenko

červen – Františka Becaničová, Josef Kašpárek

červenec – Zdeněk Navrátil, Karel Zapletal, Eva Kerbčárová, Jozef Marko

srpen – Petr Plachý, Josef Schwáb

říjen – Fratiška Kutrová, Jiřina Glosová

listopad – Vladimír Hradil, Jan Valouch

Během roku 2005 vstoupily v Mikulovicích do svazku manželského tyto páry

únor: Dušan Adámek a Veronika Suchancová

březen: Lubomír Řeha a Miroslava Koriťáková

květen: Ludvík Pruchnický a Věra Houžvová

červen: Miroslav Lukša a Dana Hlavatá

červenec: Petr Jarošek a Jana Foitová, Marek Formánek a Pavlína Dědicová, Jiří Karakasidis a Hana Kouřilová

srpen: Martin Látal a Věra Gvizdová, Břetislav Lalík a Šárka Židková

září: Rudolf Zbořil a Lada Kramperová

říjen: Filip Suchý a Monika Mikulíková, Radek Drahovský a Anna Benčová, Jiří Pelc a Ivana Kalagasidu

listopad: Jiří Baudis a Radka Muzikantová

Celkem bylo v Mikulovicích uzavřeno 14 sňatků.

Společenská rubrika 2008 září

Narodili se

v červenci Karolína Kolaříková, Dominik Zadák
v srpnu Petra Hinštová, Oskar Rajca, Jan Ďubek, Sofie Klohnová, Dominik Rupa, Martin Látal,

Jubileum oslavili

70 let Josef Ondrušík, Zdeněk Zezulka, František Slánička, Dimitrios Adamopulos,
Božena Hudečková
75 let Alojz Rekšák, Ludmila Uchytilová, Marie Soukupová
80 let Bohuslav Gregor, Miloslav Svoboda, Štěfan Hoško, Ludmila Vaškorová

Navždy nás opustili

v červnu Zdenka Nepožitková, Nina Burinakisová, Miroslav Čermák
v červenci František Jančík
v srpnu Milan Ondrejka

Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2006

Narození :

leden: Natálie Onciulová, Natali Karakasidu, Marcel Říha, Viktorie Žofčínová
únor: Lucie Velartová, Anna Dychová
březen: Nikola Švarcová, Adam Brandalík, Pavel Olszowski
duben: Natálie Štelcová, Anna Dlabačová, Denis Říha
květen: Eliška Nosková, Zuzana Glauschová
červen: Jana Gvizdová, Michal Opravil
červenec: Zdeněk Gruchalák
září: Anna Marie Dvořáková, Adam Jakubec, Matěj Sigmund
říjen: Alena Tiburáková
listopad: Markéta Hájková, Daniela Drugdová
prosinec: Inka Holubová, Izabela Pavla Loučková, Matěj Balica, Sabina Jandlová, Jakub Hledík

Navždy nás opustili :

leden: Rudolf Kajnar, Anna Hovězáková, Vladimír Jankes, Anděla Tupá, Horák Václav
únor: Naděžda Gricová
březen: Štefan Jedlička, Miluše Kajnarová, Helena Dombeková
duben: Julius Antonín, Petr Matoušek
květen: Anna Kolomazníková
červen: Marie Vesecká, Mária Sedláčková, Anna Kapcová, Emilie Schubertová
červenec: Zdenka Spurná, Bohumír Vrána, Alžběta Adamopulusová, Jana Kávová
srpen: Jan Klohna, Jan Kalous, Šimon Krajči
září: František Nepožitek, Ladislav Gerécz, Andělín Čičák
říjen: Jan Helešic, Jan Čiscoň
listopad: Marianna Gvizdová, Libuše Brožová, Anna Lišková
prosinec: Edmund Šuba

Během roku 2006 vstupovali v Mikulovicích do svazku manželského snoubenci převážně až v druhé polovině roku:

duben : Petr Jurčák a Ludmila Jurčáková
červenec: Ctirad Novák a Šárka Korytářová, Vladimír Král a Jana Přecechtělová, Dalibor Skoták a Miroslava Machovská, Tomáš Bránka a Petra Blahová
srpeni: Roman Dycha a Anna Šandorová
říjen: Pavel Machaň a Minika Pelíšková
listopad: Jiří Bubeník a Hana Opavská
prosinec: Miroslav Martinek a Alena Sekaninová

Společenská rubrika 2008 listopad

Narodili se

v srpnu Jakub Drahovský
v září Dominik Lorenz
v říjnu MarkétaŠuliková, Nikola Šuráňová

Jubileum oslavili

70 let Ján Kováč,Aliki Poliaková
75 let Alena Duchoňová,Alexandr Mojdl,Anna Šmelcová, Helena Kocianová, František Zámečník
80 let Marie Jůzová

Navždy nás opustili

v říjnu Božena Chytilová

Pozůstalí nechť přijmou upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2008 březen

Narodili se

v lednu Jiří Gierczák, Nikola Bukovská

Jubileum oslavili

70 let Jiří Matoušek, Vlasta Hnilicová, Oldřich Horkel, Emilie Maniurová,
Anna Vlčková, MarieTuracová
75 let Josef Dostál,Růžena Kabátová,Antonie Peczová, Josef Uchytil, Františka Macháčková,
Věra Krupičková, Františka Hinštová, Marie Dávidová, Marie Rovňanková
80 let Drahomíra Doušková, Božena Gašparíková
85 let Věroslava Veselá
90 let HermínaTemelová

Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Navždy nás opustili

v lednu VladimírKrál, Ján Hutka, Mária Filipová,
v únoru Věra Sýkorová, Josef Novák,AnnaVojčáková ,
v březnu Štěpán Gvizd Miroslav Janík
Jindřich Furmánek

Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2009 leden

narodili se

v listopadu Adam Nepožitek
v prosinci Sára Říhová

Životní jubileum oslavili


80 let ZuzanaTovaryšová, Maria Červenková, Zdeněk Kroček, Zdenek Záluský,Antonín Charvát
Markéta Šnajdrová
90 let Marie Roubalová

Navždy nás opustili

v listopadu Kateřina Ondrejková, Rozalie Koryťáková, Jozef Velacka
v prosinci Václav Veselka

Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2008 květen

Narodili se

v březnu David Stojar, Milan Rybářík, Josef Vondrka
v dubnu Sára Švarcová,Tereza Jurníková , Slavomír Tiburák, Martin Mrlina

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.

Životní jubileum oslavili

70 let Ludmila Mojdlová, Františka Pavelková
75 let Anna Gáboriková, Bohumila Rimarčíková, Jiří Šnajdr, Marie Veselková
80 let Jiřina Laštůvková, Oldřich Nedbálek, Bedřich Dvořák, Anežka Miková, Apolonie Rychlíková,
Anna Koryťáková

Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Navždy nás opustili

v březnu Štěpán Gvizd, Zdenka Parogluová

Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2009 březen

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO SNOUBENCI:

v lednu RobertTiburák – Emília Micanová
Zlatá svatba manželů Jana a Marie Šíblových, kteří oslavili krásných padesát let společného života.
Stříbrná svatba manželů Čestmíra a Heleny Klohnových, kteří oslavili dvacet pět let společného života.
Jubilantům přejeme hodně pohody, štěstí a zdraví do všech příštích let.

Narodili se
VÚNORUABŘEZNU2009 Životní jubileum oslavili
Navždy nás opustili
v lednu Nikola Baranová
70 let OldřichTomášek,Vincencia Hodrová, Jaromíra Soukupová, VěraTakarzová
75 let Marie Šarmanová, Brunhilda Dobešová, Marie Rekšáková, Zdenka Mičková, MarieHledíková
80 let Bohumil Macháček, Jaroslav Rubač, Růžena Svobodová, Anděla Klímová, Antonie Šimíková,
Marie Širancová
85 let Jiřina Benčíková, Sofie Karakasidisová
v únoru BoženaVránová, František Hájek, Marie Baránková , Ján Kováč, Anna Kvasnicová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2008 červen

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI TITO SNOUBENCI:
Narodili se
VČERVNUAČERVENCI 2008 Životní jubileum oslavili
Navždy nás opustili
v červnu Jiří Kubečka a Markéta Lipusová
v květnuTereza Krčmová, Jan Doušek, Nikola Benčíková, Jaroslav Jurčák
70 let Eliška Mazáková, Helena Zapletalová, VladimírDočkal, Boleslav Chovaniec
75 let Anna Červenková, Milan Ondrejka,Antonín Zrník,Věra Pazourová
80 let Marie Rajská,Františka Gregorová
85 let Alois Pietrowski,Drahomíra Neumannová,Anna Kvasnicová
v dubnu Jana Maňurová
v květnu Františka Motalová,Stanislav Myrmus, Miroslava Děrdová
Přejeme jim všechno nejlepší na společné cestě životem.
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2009 květen

U Obecního úřadu v Mikulovicích uzavřeli manželství tito snoubenci:
v březnu Aleš Jakubec – Iveta Lašáková Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
v únoru Ondřej Jurina, Dorota Štěpánová,
v březnu Karolína Holubová, Tereza Javorková
v dubnu Klára Šoltysová, Nikola Chasáková Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V dubnu a květnu oslavili a oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
70 let Marie Horáková, Josef Korytář, Ada Smolíková, Josef Šmidrkal, Věra Hochmaulová,
Anděla Tomečková
80 let Danuše Šmirgurová, Rita Holušová
Navždy nás opustili tito občané:
v březnu Marie Lattenbergová
v dubnu Miroslav Fajkus Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.