obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Společenská rubrika 2009 srpen

U Obecního úřadu v Mikulovicích uzavřeli manželství tito naši občané:
v květnu Miloš Macht – Jitka Kadlecová Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
v dubnu Matěj Štencl
v květnu Sophie Hološko, Terezie Dočkalová,
v červenci Jaroslav Maňur Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V červnu, červenci a srpnu oslavili a oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
70 let Josefa Dočkalová, Antonie Zámečníková, Bedřiška Zapletalová, Milan Takarz, Zdeněk Ondruška,
Josef Trnčák, Jiřina Ciupková
75 let Alexandra Jedličková, Milan Kovár, Květoslav Zavadil
80 let Helena Joniaková, Marie Baručáková, Drahomíra Stojarová, Anna Kocourková
85 let Štefánia Jadrná, Terezie Paluchová
90 let Ludmila Fukalová
Navždy nás opustili tito občané:
v květnu Marie Dávidová, Rita Holušová, Jan Škriečka
v červnu Antonín Bednář, Jiří Kehm, Ludmila Tichá, Jiřina Kovaříková
v červenci Josef Furik, Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2010 září

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO NAŠI OBČANÉ :
červenec 2010 Tomáš Polcr – Libuše Vaňková, Jakub Klohna – Jarmila Břoušková
srpen 2010 Michal Pavlovič – Michaela Andrušíková
září 2010 Procházka Kamil – Ludmila Malčicová, Rostislav Rupa – Lucie Stará
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
červen 2010 Jakub Gvizd
červenec 2010 Bryan Ivo Stoniš, Vojtěch Klotz
srpen 2010 Jan Šimík,Tereza Častulíková
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
Od 09/2010 do 10/2010 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Marie Šíblová, Ladislav Alföldi, Jan Budina, Katarina Špačková, Olga Pavlovičová
75 let Ludmila Hynoušová
80 let Ema Dombeková
90 let Dimitrios Kazantzis
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
červen 2010 Zdeněk Kroček, Marie Okšová, Věra Ševelová,
červenec 2010 Rudolf Sedláček, Růžena Brabcová, Jaroslav Rubač, Josef Šmídrkal, Jiří Sklenář
srpen 2010 Marie Sigmundová, Zdenek Chalupa, Lukáš Janošťák, Miroslav Müller
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2009 listopad

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO NAŠI OBČANÉ :
v červenci Michal Hanák – Vendula Balnarová
v srpnu Jiří Brückner – Lenka Paszetenková
Rostislav Koudelka – Marta Holušová
Břetislav Fikáček – Alena Stuchlíková
v říjnu Roman Derka – Božena Kostorková Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
v červenci Dominik Olejníček
v srpnu Aneta Maňurová, Tereza Polačková, Vanesa Velartová
v září Denis Dlabač, Nela Jandlová
v říjnu Kristýna Navrátilová Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V ZÁŘÍ, ŘÍJNU, LISTOPADU OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Marie Švarcová, Václav Muzikant
75 let Drahomíra Zrníková, Ludmila Masaříková, Margita Pluhařová
80 let František Mach, Josefa Banášová, Františka Vršanová, Josef Turac, Vratislav Jandl, František Dávid
85 let Anna Lasoňová, Jenovefa Lizáková, Anna Maráčková, Miloslav Štěpán
90 let Štefan Koryťák
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
v srpnu Anna Koryťáková
v říjnu Hana Ďuricová,Jiří Týř, Vladimír Čeleda Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2010 listopad

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO NAŠI OBČANÉ :
ŘÍJEN 2010 Eduard Jaroš – Daniela Hanáková
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
ZÁŘÍ 2010 Dominik Livinský, Sebastien Orel
ŘÍJEN 2010 Gabriela Šubová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let - Josef Šmidt, Marie Šálková, Magdaléna Foltýnová, Jiří Halamka
80 let - Josef Kudelka, Anton Baďura, Anděla Sasáková, Bronislava Čičáková, Jan Klimunda
90 let - Zdenka Grenarová, Zdenka Smékalová, Štěpánka Katzerová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
ZÁŘÍ 2010 Šarlota Linhartová
ŘÍJEN 2010 Josef Dostál, Václav Muzikant
LISTOPAD 2010 Jaroslav Neumann
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2010 únor

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
v listopadu 2009 Laura Bernátková
v prosinci 2009 Markéta Šalplachtová, Alexandra Látalová, Dominika Bačáková, Zuzana Brücknerová,
Radek John
v lednu 2010 Tomáš Macek, Václav Jan Audý, Nikola Marešová
v únoru 2010 Lucie Fikáčková, Viktorie Pauková, Nikola Rybáříková, Vanesa Šimčíková, Jan Sedláček,
Ondřej a Matěj Lukašákovi
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
OD 12-2009 DO 03-2010 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Věra Reisigová, Bernard Jedlička, Miroslav Zajíček, Anna Brožová, Margita Kudelková, Františka
Šmídová, Michal Malčic, Jaroslava Entlerová, Zdenka Mikulcová, Gustav Mikulec, Aleš Hauser, Antonie
Velcová, Božena Plachá, Antonín Sekula, Josef Soukup, Josef Štolovský, František Špaček
75 let Tomáš Král, Otýlie Kovářová, Marie Gatnerová, Jiřina Gregorová
80 let Karel Stolarik, Gašpar Širanec, Anežka Nábělková, Zdenka Stárková, Marie Livinská, Božena Vencová
85 let Angela Wadelová
90 let Bronislava Kolomazníková, Markéta Dubová
95 let Jaroslav Neuman

NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
v listopadu 2009 Štefan Hoško
v prosinci 2009 Karla Kehmová,Věra Papicová, Marie Roubalová, Františka Hinštová, Josef Macháček
v lednu 2010 Doris Holušová, Hermína Temelová, František Závada, Antonín Charvát, Iva Štěpánová
v únoru 2010 Vladimír Setínský
v březnu 2010 Vlastimil Hlaváč Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2011 leden

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
ŘÍJEN Matěj Kopecký
LISTOPAD Kristýna Hanúsková, Daniel Krytinář
PROSINEC Timon Stavianis, dvojčata - Karolína a Patrik Maňurovi, dvojčata- Karolína a Barbora Orlovi
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V LEDNU a ÚNORU 2011 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Alois Slováček, Malachtová Ludmila, Věra Dostálová, Ivan Král
75 let Kolomazníková Jaroslava, Iréna Podlucká
80 let Anna Šenkeříková, Agnesa Doležalová, Margita Gruchaláková, Ladislava Kalfeřtová, Rostislav Gatner
85 let Věra Kučová, Miroslav Šenkeřík, Milada Motýlová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
LISTOPAD 2010 Jiřina Beníčková, Josefa Banášová
PROSINEC 2010 Rudolf Janků
LEDEN 2011 Alois Dub Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2010 květen

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO NAŠI OBČANÉ :
BŘEZEN 2010 Michal Orel – Veronika Židková
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
BŘEZEN 2010 Natalia Ksiazková, Václav Mráz, František Vydra
DUBEN 2010 Elen Pruchnická
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Antonín Anders, Mikuláš Pavlovič, Markéta Muzikantová
75 let Jan Šíbl, Oldřiška Hájková, Amalie Marková
80 let Anna Zoubková, Stanislav Dobeš, Svatava Růžičková, Věra Zachová
85 let Mária Turanová, Marie Šubová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
BŘEZEN 2010 Tadeáš Kocuba
DUBEN 2010 Karel Fridrich, Bohuslav Gregor, Zdenka Stárková, Ludmila Vilikovská, Michal Malčic,
Oldřich Papica
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2011 březen

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI MANŽELSTVÍ TITO NAŠI OBČANÉ:
LEDEN 2011 Čeněk Pruchnický - Daniela Nepilová
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
LEDEN Viktorie Chasáková, Štěpán Chlopčík,Petr Palánek, Martin Holub
ÚNOR Jan Andrušík,Tadeáš Staněk
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V březnu a dubnu 2011 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Karel Dočkal, Robert Janošťák, Niki Brücknerová, Klaus Schormm, Anna Doležalová,
Ludmila Andersová, Karel Sklenář
75 let Jiří Maňur, Věra Jankesová, Hedvika Lukšová
80 let Anežka Dostálová, Arnošt Machaň, Marta Machaňová
85 let Alois Doušek, Emilie Medková
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
LEDEN 2011 František Kajnar, Bronislava Kolomazníková, Margita Pluhařová,
ÚNOR 2011 Emanuel Podhola, Jiří Šimík st., Libuše Hrubá, Josef Beněk, Josef Stekla
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2010 červen

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
DUBEN 2010 Jiří Karásek, Jakub Rejnyš
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V PRŮBĚHU ČERVENCE A SRPNA OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Antonie Kolomazníková, Edmund Lašák, František Tomšej, Emanuel Podhola
75 let Josef Reisig, František Doležal
80 let Oldřich Malachta
85 let Františka Šindlerová
Jubilantům přejeme hodně zdraví, osobní pohody a všechno nejlepší do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
KVĚTEN 2010 Emilie Trčková, Manfred Schlosar, Antonín Vávra, Kamil Hinšt, Ludmila Peňáková
Pozůstalí ať přijmou upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2011 květen

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
BŘEZEN Lucie Kolaříková
DUBEN Ema Pajićová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V květnu a červnu 2011 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Jiří Fukala, Janka Slováčková, Ludmila Malčicová, Božena Havelková, Ludmila Janíková, Pavel
Růzha, Ludmila Jedličková
75 let Helena Hanusová, Milan Šumbera, Zdeněk Roman, Oldřich Dostál
80 let Jan Joniak, Bohumil Hlíva
85 let Jiřina Cholastová, Viera Vlčková
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
BŘEZEN 2011 Marie Najvárková, Marie Šubová, Šimon Troják
DUBEN 2011 Oldřich Malachta
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.