obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Společenská rubrika 2011 září

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI SŇATEK TITO NAŠI OBČANÉ:
červenec Tomáš Korytář – Vlasta Měsíčková
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
květen Natálie Hazuchová, Tereza Papuláková
červen Petra Kapustová, Patrik Peca
červenec Julie Tomečková, Zuzana Krčmová, Matyáš Pauko
srpen Aneta Uhrová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V 07. - 10. 2011 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Petr Bača, Jana Schrommová, Marie Hauserová, Emanuela Lukešová, Marie Sýkorová, Jaroslav
Děrda, Věra Janošťáková, Jarmila Sklenářová, Josef Maňur
75 let Jaroslav Ulman, Maria Flašarová, Zdenka Záluská, Marie Ondrušková, Magdaléna Jančíková,
Jozef Habas
80 let Miloslav Janík, Božena Valouchová, Jindřiška Melicharová, Petr Šuba
85 let Hilda Jarošová, Emilie Švehlová, Eva Zajícová, Elefteria Serafimová
90 let Bronislava Šeligová, Žofie Melicharová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
červen Marie Ďubková, Jiřina Kliková
červenec Anna Štelcová, Marie Jandlová, Drahomíra Korytářová, Josef Kovář, Ada Smolíková
září Miroslav Káva, Karel Sklenář, Věroslava Veselá
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2012 září

Sňatek uzavřeli tito občané:
Červen 2012 Ladislav Pospíšil – Lucie Resutíková
Jakub Karakasidis – Marie Halodová
Červenec 2012 Petr Hinšt – Veronika Měsíčková
Srpen 2012 Lukáš Děrda – Michaela Babinská
Září 2012 Petr Goral – Lucie Pěčková
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
ČERVEN Julie Adámková, Taťána Závadová
ČERVENEC Marie Kopecká, Julie Koryťáková, Eva Miťková, Kristián Nepejchal
ZÁŘÍ Stefanie Štelcová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci srpnu – říjnu oslavili a oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
70 let Marie Budinová, František Orel, Antonín Tupý, Jana Čikošová, Marie Morongová, Lidia
Kalousová
75 let Ján Šmida, Gertruda Müllerová, Jan Kaisr, Pagona Ulmanová, Margita Hrubá, Šarlota
Hutková
80 let Anna Škrabanová, Milada Mikulová, Rozalie Hošková
90 let František Hodr
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
ČERVENEC Emilie Medková, Apolonie Rychlíková
SRPEN Vladimíra Čeledová
ZÁŘÍ Vítězslav Raszka
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2011 listopad

U OBECNÍHO ÚŘADU V MIKULOVICÍCH UZAVŘELI SŇATEK TITO NAŠI OBČANÉ:
ŘÍJEN Radoslav Sigmund – Michaela Fridrichová
František Karady – Emilie Kišgeciová
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
ZÁŘÍ Victoria Ksiazková, Tomáš Baran, Václav Šulc
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V 11 a 12 / 2011 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Vlastimil Janík, Miroslav Hrubý, Elfrida Horkelová
75 let Soňa Moravcová, Filareti Milentisová
80 let Tomáš Bula
85 let Šarlota Furiková, Marie Čiscoňová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
ZÁŘÍ František Dávid
ŘÍJEN František Holub, Jozef Turac
LISTOPAD Jiří Vlček
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2013 leden

Sňatek uzavřeli tito občané:
LISTOPAD 2012 Otakar Ondráš – Libuše Dašková
Jan Fiala - Lenka Fialová
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
ZÁŘÍ 2012 Lukáš Benčík, Natálie Stoličková
ŘÍJEN 2012 Dominik Hinšt, Petr Šimek
LISTOPAD 2012 Kateřina Baranová, Markéta Děrdová
PROSINEC 2012 Maria Kofroňová, Liliana Pavlovičová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci listopad a prosinec oslavili životní jubileum tito spoluobčané:
70 let Ladislav Procházka, Petr Šlosar, Josef Závada, Rudolf Kohout
75 let Markéta Matoušková, Věra Kovárová, Jitka Pavelková, Antonín Černocký
80 let Eva Barčáková, Helena Ostrá, Marie Vyhnánková, Milan Mahr
85 let Marie Maňurová
90 let Štěpánka Přibylová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
ŘÍJEN 2012 Drahomíra Neumannová, Marie Papalová, Miroslav Pluhař
LISTOPAD 2012 Františka Šindlerová
PROSINEC 2012 Eliška Mazáková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2012 leden

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
LISTOPAD Tereza Klohnová, Jakub Kubánek, Lucie Pospíšilová
PROSINEC Tadeáš Lorenz, Dominika Pavlíčková, dvojčátka Jan a Marek Švarcovi
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V lednu a únoru 2012 OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Růžena Závadová, Jana Ondrušíková, Lubomír Baránek, Božena Králová
75 let Melichar Čikoš, Ján Poliak, Jaroslav Mojdl, Viliam Schubert
80 let Antonie Ambrožová, Rudolf Pavelka, Štěpánka Kocubová, Jaroslava Klimundová
85 let Anna Makarenková
90 let Anežka Kozáková
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
LISTOPAD 2011 Tomáš Polcr
PROSINEC 2011 František Jůza, Jaromír Fajkus, Marie Livinská, Anna Doležalová, Maria Flašarová
LEDEN 2012 Václav Zástěra, Anna Bambasová, Růžena Kabátová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Děkujeme všem občanům, kteří projevili soustrast nad úmrtím našeho syna Tomáše Polcra.
Lenka a Zbyněk Polcrovi

Společenská rubrika 2013 březen

Sňatek uzavřeli tito občané:
ÚNOR 2012 Štefan Mačuda – Yvetta Drahovská
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
LEDEN 2013 Nela Sucháncová, Natálie Reindlová
BŘEZEN 2013 Tobias Mrlina, Jakub Javorek, dvojčátka Barbora a Klára Klohnovy
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci lednu, únoru, březnu, dubnu a květnu oslavili a oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
70 let Ladislav Procházka, Petr Šlosar, Josef Závada, Rudolf Kohout
70 let Marie Macháčková, Bedřich Zapletal, Vlasta Hlavenková, Anna Kohoutová, Rudolf
Čupr, Rudolf Müller, Libuše Reissová, Božena Konvičná, Anna Orlová
75 let Anastazie Habasová, Jan Kolařík, Jiří Matoušek, Vlasta Hnilicová, Oldřich Horkel,
Emilie Maniurová, Anna Vlčková, Mária Turacová, Ludmila Mojdlová, Františka
Pavelková
80 let Václav Švarc, Františka Macháčková, Věra Krupičková, Anna Gáboriková, Bohumila
Rimarčíková, Jiří Šnajdr, Marie Veselková
85 let Drahomíra Doušková, Božena Gašparíková, Jiřina Laštůvková, Oldřich Nedbálek,
Bedřich Dvořák
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
LEDEN 2013 Danuše Šmirgurová, Anton Hanúsek, Traiani Gadžuová
ÚNOR 2013 Josef Reisig, Vlastimil Janík, Marie Rovňánková
BŘEZEN 2013 Anna Lasoňová, Vítězslav Kachtík, Ivan Dost, Miroslav Raděnta
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
ZÁŘÍ 2012 Josef Šmidt
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast
a na žádost rodiny omluvu za to, že nebylo toto uvedeno již v předcházejícím IS a to v únoru 2013.

Společenská rubrika 2012 březen

NARODILI SE TITO OBČÁNKOVÉ:
LEDEN Kateřina Ďubková, Viktorie Dychová
ÚNOR Karolína Drahovská, Jakub Korytář, Josef Vydra
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V BŘEZNU A DUBNU OSLAVILI A OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
70 let Stanislav Crha, Josef Pokorný, Miroslav Melichar, Bedřich Mainuš, Jana Růžena Balicová, Jaroslav
Valerián, Růžena Sláničková
75 let Jaroslava Mojdlová, Vladimír Barčák, Radomír Hudeček
80 let Anna Dufková, František Salva, Jaroslava Balajková, Marie Šimsová
85 let Bohumil Holuša, Hermína Kupčíková
90 let Anežka Kozáková, Ludmila Komoňová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI TITO OBČANÉ:
LEDEN Ilona Týřová
ÚNOR Jiřina Banašová, Bohumil Hlíva, Antonín Tomeček, Alena Duchoňová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Společenskí rubrika 2013 červen

Sňatek uzavřeli tito občané:
KVĚTEN 2013 Jiří Šmigura – Jana Koryťáková
Petr Hanúsek – Kateřina Krobotová
Michal Závada – Edita Kundľová
Lukáš Szakos – Petra Verníčková
Novomanželům přejeme mnoho krásných společných let.
Narodili se tito občánkové:
DUBEN 2013 Václav Kubánek
KVĚTEN 2013 Růžena Bandyová, Helena Fikáčková, Victoria Hochmaulová, Ellen Rupová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci červnu, červenci a srpnu oslavili a oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
70 let Margit Cihlářová, Jarmila Fukalová, Helga Valeriánová, Ludmila Lašáková,
Miloš Čížek
75 let Helena Zapletalová, Vladimír Dočkal, Josef Ondrušík, Zdeněk Zezulka,
František Slánička
80 let Anna Červenková, Věra Pazourová
85 let Františka Gregorová, Miloslav Svoboda
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
BŘEZEN 2013 Amalia Marková
DUBEN 2013 Jiřina Cholastová, Leopold Král, Karel Stárek, Jozef Zúbek, Vlasta Blažková
KVĚTEN 2013 Bronislava Šeligová, Jiří Karakasidis, Jaroslav Pešava
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

Společenská rubrika 2012 červen

Narodili se tito občánkové:
BŘEZEN Vanesa Kadlečková, Nikola Glembová, Aneta Štenclová
KVĚTEN Matyáš Klotz
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci květnu-červenci oslavili a oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
70 let Jana Žofčinová, Ludvík Bednařík, Anna Hudečková
75 let Pavel Král, Zdeňka Navrátilová
85 let Hermína Pohlová
90 let Anežka Foltýnová Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
BŘEZEN Antonie Peczová
DUBEN Marie Jurčáková, Marie Soukupová, Stanislav Dobeš
KVĚTEN Alojz Rekšák, Eva Banková,
ČERVEN Josef Chovanec, Sofia Karakasidu, Josef Kulhánek Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Společenská rubrika 2013 prosinec

Narodili se tito občánkové:
ŘÍJEN 2013 Marek Zapletal, Vanesa Rochlová
Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti.
V měsíci listopadu a prosinci oslavili a oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
70 let Vladislav Děrda, Miroslav Ksiazek, Josef Hanulík, Marie Mikulenková
80 let Helena Kocianová, František Zámečník, Antonín Frančák
85 let Marie Jůzová, Zdenek Záluský
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili tito občané:
ZÁŘÍ 2013 Jaroslav Kovář, Marie Morongová
LISTOPAD 2013 Marie Širancová, Jan Šíbl, Lubomír Baránek, Maria Červenková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.