obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 1. jednání výboru pro sport a kulturu 12.11.2014

                                                                       ZÁPIS

1. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 12. 11. 2014 v 18:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

PřítomnI: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml. a Gabriela Halodová

Program:

1) otázka zastoupení představitelů jednotlivých složek sportovního a kulturního života v obci ve výboru pro sport a kulturu a případné rozšíření jeho členů

2) vymezení náplně činnosti výboru pro sport a kulturu

3) Diskuze, různé

Usnesení 1. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 12. 11. 2014

1. Podat na nejbližším zastupitelstvu obce návrh na rozšíření počtu členů výboru na sedm. Vysloven souhlas se zastoupením představitele FK Mikulovice. Jedno místo ve výboru nabídnout zástupci Širokého Brodu; v případě nezájmu oslovit představitele seniorů. Požádat zastupitelstvo obce o přidělení tajemníka OÚ, který by se účastnil jednání výboru pro sport a kulturu, prováděl zápis z jednání a tvořil spojku mezi OÚ a výborem. Návrh Petra Kouřilová.

2. Vymezení okruhů, kterými by se měl výbor pro sport a kulturu zabývat:

a) Spolupracovat se sportovními a kulturními organizacemi působícími v obci a podporovat je v jejich činnosti. Aktivně se podílet na přípravách oslav výročí obce.

b) Koordinovat sportovní a kulturní akce v průběhu kalendářního roku, vypracovat jejich celoroční přehled a publikovat ho prostřednictvím Zpravodaje obce.

c)Shromažďovat a předávat zastupitelstvu obce podněty k řešení aktuálních problémů i dlouhodobých cílů v oblasti kultury a sportu.

d)Spolupracovat s finančním výborem při přípravě rozpočtu obce a iniciovat požadavky sportovních a kulturních organizací působících v obci.

e)Vypracovat kritéria pro přidělování finančních prostředků z grantového fondu obce. Důraz klást na akce pro širokou veřejnost, zajištění včasné prezentace akce, propagaci obce na plakátech, transparentní vyúčtování a závěrečnou zprávu o průběhu akce. Účast zástupců výboru na jednotlivých akcích.

3. V diskuzi probírána otázka finanční podpory obce při přestavbě skautské základny na MUNĚ. Jiné sportovní a kulturní organizace působící v obci nejsou seznámeny s možností bezplatného využití této základny v termínech nevyužívaných skauty – provést prostřednictvím Zpravodaje obce.

4. Výbor pověřil předsedu výboru Pavla Macháčka vypracováním jednacího řádu a zápisem z jednání.

Vypracoval:                                                                                           Ověřil:

……………………………………………                                                            ……………………………………………………

       předseda výboru                                                                                           člen výboru

V Mikulovicích dnech 16. 11. 2014.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.