obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z mimořádného jednání výboru 26.11.2014 pro sport a kulturu 12.11.2014

ZÁPIS

mimořádného jednání výboru pro sport a kulturu se starostou a místostarostou obce konaného dne 26. 11. 2014 v 17:00 na OÚ Mikulovice

PřítomnI: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml. a Gabriela Halodová + starosta Roman Šťastná, místostarosta Jiří Šimík

Program:

1) otázka zastoupení představitelů jednotlivých složek sportovního a kulturního života v obci ve výboru pro sport a kulturu a návrh na rozšíření počtu členů výboru

2) představení náplně činnosti výboru pro sport a kulturu

3) vyslechnutí stanoviska vedení obce

4) diskuze

Výsledky jednání s vedením obce

1. V otázce náplně činnosti výboru pro sport a kulturu se stanoviska vedení obce a členů výboru v zásadě shodují (plánování kulturních a sportovních akcí, spolupráce se sportovními a kulturními organizacemi v obci, shromáždění podnětů od sportovních a kulturních organizací, spolupráce při přípravě Dnů obce Mikulovice)

2. Představitelé obce se nebrání myšlence na zvýšení počtu členů výboru na 7, návrh bude předložen na ZO 18. 12. 2014

3. V diskuzi projednána otázka vypracování kritérií pro přidělování finančních prostředků z grantového fondu obce. Dle místostarosty j. Šimíka je v rozpočtu obce určitá nekoncepčnost – některé organizace dostávají finanční prostředky přímo mimo grantový systém. Je zapotřebí provést racionalizaci kritérií – vedle důrazu na akce pro širokou veřejnost, zajištění včasné prezentace akce, propagaci obce na plakátech, transparentní vyúčtování a závěrečnou zprávu o průběhu akce přihlížet i k dlouhodobé koncepční činnosti žadatelské organizace, práci s mládeží nebo k aktivitám přispívajícím k zachovávání tradic (spolupráce s rodáky). Sankcionovat nedodržování rozpočtové kázně a pozdě předložené vyúčtování.

Po skončení jednání na OÚ došlo k neformální besedě členů výboru a návrhu na upřesnění (resp. doplnění) kompetencí jednotlivých členů výboru o tyto organizace: p. Hromádková – Klub důchodců, p. Klimčiková – Svaz žen, Klub maminek a ZUŠ, p. Halodová – Kynologický klub

Vypracoval:                                                                                          Ověřil:

……………………………………………                                                             ……………………………………………………

       předseda výboru                                                                                          člen výboru

V Mikulovicích dnech 9. 12. 2014.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.