obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 3. jednání výboru pro sport a kulturu 17.3.2015

                                                                       ZÁPIS

ze 3. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 17. 3. 2015 v 19:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová

Hosté: Kamila Jehličková, Jiří Zlatník

Zapisovatelka: Petra Kouřilová

Program 3. zasedání 17. 3. 2015

1) Projednání požadavků jednotlivých sportovních a zájmových organizací působících v obci – stanovení priorit investic a aktivit v letech 2015 – 2018

2) Vyslovení stanoviska k rozdělení grantů v roce 2015

3) Dny obce Mikulovice 2015

Usnesení ze 3. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 17. 3. 2015:

1. Hlavní priority v oblasti investic v letech 2015 – 2018, které vyplynuly z požadavků sportovních a zájmových organizací působících v obci:

- TJ Sport Mikulovice - oprava podlahy v sokolovně, další výhledové investice – střecha, malba, vybavení sokolovny, stav úložné maringotky

(TJ Sport bude financovat opravu v částce 400 000 tisíc Kč, obec přispěje 200 000 tisíc Kč. Bude vypracovaný splátkový kalendář na období 3 let)

- Junák (skautský oddíl) – dokončení rekonstrukce klubovny na posádce

- Soužití 2005 – snížení energetické náročnosti objektu, vydláždění podlahy „ve stanu“, oprava kůlny

- Sportovní hala – vyřešení případné dostavby za účelem jejího efektivnějšího využití (zázemí pro kluziště, sauna, vířivka, posilovna, ubytovna sportovců atd.)

- FK Mikulovice - generální oprava umělého hřiště - zvětšení plochy, výběhové zóny (pozemkově vyřešeno, nutno zpracovat projekt)

- SDH Široký Brod – dokončení rekonstrukce hasičské zbojnice

- rekonstrukce kluziště

 

2. Vyslovení stanoviska k rozdělení grantů v roce 2015 a projednání nových směrnic pro schvalování žádostí z grantového fondu obce Mikulovice

Výbor pro sport a kultury nevyslovil žádné námitky k přidělení grantů z grantového fondu obce Mikulovice v roce 2015

Projednání nových směrnic pro schvalování žádostí z grantového fondu obce Mikulovice navrhl p. Macháček přesunout na podzimní období z důvodu nové legislativy, která teprve minulý měsíc vstoupila v platnost a přináší některé nové věci. Na schůzku 1. 9. 2015 pozvat starostu R. Šťastného a místostarostu J. Šimíka ohledně nových legislativních pravidel, projednání pomoci při psaní grantů a jejich větší propagaci, sjednocení příspěvků v rozpočtu obce

3. Dny obce Mikulovice

Petra Kouřilová seznámila přítomné s programem a průběhem příprav. Paní Klimčiková trvá na zařazení Mikulovických rekordů na dopoledne 27.6. před hlavní program Dnů obce Mikulovice. Podrobnosti projedná s Kouřilovou Petrou. Byla vzata na vědomí připomínka o nevyhovujícím občerstvení účinkujících a zaměstnanců – bude řešeno koordinátorkou Dnů obce Mikulovice.

4. Diskuze

- vyřešení situace nástupnické organizace Svazu žen od roku 2016 – podat žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce

- o grant může žádat každá organizace v obci

- diskuze ohledně plánované besedy na vytvoření vize rozvoje Mikulovic v letech 2015 – 2025 v sále OÚ 24. 3. 2015

Vypracoval:                                                                                           Ověřil:

……………………                                                                               …………………………

   zapisovatelka                                                                                          předseda výboru

V Mikulovicích dne 22. 3. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.