obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 4. jednání výboru pro sport a kulturu 21.4.2015

                                                                       ZÁPIS

ze 4. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 21. 4. 2015 v 19:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová

Hosté: Kamila Jehličková

Omluven: Jiří Zlatník

Zapisovatelka: Petra Kouřilová

Program 4. zasedání 21. 4. 2015

1) Dny obce Mikulovice 2015

2) Problematika pomoci sportovním a zájmovým organizacím při podávání žádostí o granty, spolupráce s obcí (sledování výzev, pomoc při zpracování žádostí atd.)

3) Využití sportovní haly po dobu rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sport (návrh na výši plateb za použití SH v cenách platných v sokolovně – jde o podporu sportovních oddílů v obci, v případě kladného projednání postoupit návrh na ZO 28. 4. 2015)

4) Diskuze

Usnesení z 4. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 21. 4. 2015:

1. Dny obce Mikulovice

Informace podala koordinátorka akce Petra Kouřilová - jednání o konečné verzi a harmonogramu oslav teprve proběhne. Mikulovické rekordy byly přesunuty na jiný termín. Občerstvení pro děti zajištěno v podobě úměrné věku (croissant + pitíčko).

Projednána i účast zástupců naší obce (hasiči ŠB, fotbalisté, st. tenisté, divadelníci) na Dnech Mikulovic (pořadatel Mikulovice u Pardubic).

2. Problematika pomoci sportovním a zájmovým organizacím při podávání žádostí o granty, spolupráce s obcí (sledování výzev, pomoc při zpracování žádostí atd.)

Podle stanoviska vedení obce není zatím v plánu přijetí zaměstnance, který by měl na starosti tuto agendu, ale organizace se mohou obrátit o pomoc na stávající zaměstnance obce. Do roku 2017 bude nutná přeregistrace zájmových a sportovních organizací – ohrožení existence uskupení, jež dosud nebyly zaregistrovány (Klub maminek, Mikulovické ženy). Příspěvek p. Hromádková - Úřad práce nabízí dotované pracovní místo na celý rok – pracovník přijatý tímto způsobem by mohl pomoci s transformací zájmových a sportovních organizací dle nové legislativy. Členové výboru – zastupitelé zjistí možnosti, zda by více spolků mohlo působit pod jednou „hlavičkou“ (úspora nákladů na účetnictví) a zda už na rok 2016 budou muset o příspěvky z grantového fondu obce žádat zájmová uskupení jako spolky (Klub maminek, Mikulovické ženy).

3. Využití sportovní haly po dobu rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sport

Schválen návrh pro ZO, aby po dobu rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sport mohly sportovní oddíly využívající sokolovnu využívat sportovní halu za stejných podmínek jako v sokolovně tj. stejná výše plateb – jde o podporu sportovních oddílů v obci. Vyzkouší si halu, rodiče dětí nebudou muset řešit nečekané výdaje atd. Členové výboru – zastupitelé – zajistí projednání tohoto bodu na ZO 28. 4. 2015.

4. Diskuze

a) V Mikulovicích chybí místnost (objekt), kde by se mohli členové zájmových organizací scházet bez úplaty – Komunitní centrum je sice nevyužité, ale nájem 200 Kč/h je pro neziskovky neúnosný. Řešení: vyčlenit prostředky z rozpočtu obce neziskovým organizacím, aby si mohly nájem zaplatit (peníze se vrátí de facto obci) nebo pronájem KC bez úplaty. To samé platí pro organizaci besed, výstav atd. Dnes pořadatel zaplatí nejen pozvanou osobnost, ale ještě platí nájem! Přitom jde o akce pro občany obce. Zvážit možnosti využití evropských prostředků na integraci určitých skupin obyvatelstva – na Jesenicku jsme totiž vyloučení všichni a rekonstruovat nějaký objekt v obci pro Klub pro děti, mládež a dospělé (nízkoprahový klub). Pracovník, který by takový klub vedl, by mohl mít zajištěnou mzdu přes Úřad práce v rámci dotovaného pracovního místa.

b) Pro nové internetové stránky obce je třeba připravit krátké prezentace jednotlivých sportovních a zájmových sdružení – zajistí členové výboru (každý na svém úseku). Ti také osloví místní podnikatele s možností jejich zařazení na stránky obce.

c) Diskuze ohledně uskutečněné besedy na vytvoření vize rozvoje Mikulovic v letech 2015 – 2025 – akci zopakovat s lepší propagací a užším zaměřením témat (jednání týkající se samostatně služeb, školství, sportu a kultury).

d) Zhodnocení Velikonoční výstavy a seznámení s novou akcí pro maminky u příležitosti Dne maminek – proběhne 7. 5. 2015 (předtančení, tvořivé dílničky atd.)

e) Projednán návrh setkání všech zájmových a sportovních organizací v lednu 2016 – vyhodnocení činnosti v roce 2015, vyhlášení a ocenění nejobětavějších členů.

f) Projednán návrh, aby se pracovníci obce nebo členové výboru účastnili na akcích pořádaných v Mikulovicích nebo Širokém Brodě  a poděkovali za přípravu akce a případně při této příležitosti předali organizátorům akce např. kytku, apod.

g) Projednána otázka další spolupráce s partnerskou obcí Sveržov – zapojení zájmových organizací – a účast Mikulovic na Dnech Mikulovic 2015 pořádaných v Mikulovicích u Pardubic (hasiči ŠB, fotbalisté, st. tenisté, divadelníci).

 

Vypracoval:                                                                                           Ověřil:

……………………                                                                               …………………………

   zapisovatelka                                                                                          předseda výboru

V Mikulovicích dne 22. 4. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.