obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení ze 7. jednání výboru pro sport a kulturu 20.10.2015

                                                                       ZÁPIS

7. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 20. 10. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková

Omluveni: Jaroslav Mrtka, Gabriela Halodová

Hosté: Kamila Jehličková

Zapisovatel: Petra Kouřilová

Program:

1) Mikulovický čtvrtletník - ohlasy, náměty, připomínky

2) Mikulovický jarmark

3) Dny obce Mikulovice 2016

4) Diskuze - různé

Usnesení ze 8. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 20. 10. 2015:

1. Mikulovický čtvrtletník

Na základě podnětů občanů se výbor pro sport a kulturu usnesl obrátit se na starostu obce s žádostí o přehodnocení dosavadní podoby MČ.

Občanům nevyhovuje dosavadní vydávání – 4 x ročně, operativnější je 6 x ročně. Od 1. 1. 2016 vytvoření nové koncepce – oživení obsahu, oslovení dobrovolníků, kteří by přispívali do MČ, nové podněty – křížovky, zajímavosti z okolí, z historie obce, výňatky z kronik. Vznik redakční rady, která by podklady předávala Petře Kouřilové. Ta zajistí korektury, tisk a distribuci.

Podněty, připomínky, další návrhy se přepošlou p. Macháčkovi do pondělí 26. 10. 2015, který informace zpracuje a předloží ZO k diskuzi na 7. zasedání ZO Mikulovice 27. 10. 2015.

2. Mikulovický jarmark

Petra Kouřilová seznámila VSK s průběhem přípravy a programem. Tradičně vystoupí děti ze ZUŠ, ZŠ a MŠ Mikulovice a také divadélko Malé Bo. V jednání je vystoupení sboru Mikulovických trvalek. Tradičně slovo starosty a ohňostroj. Informace o jarmarku pro zájemce jsou vyvěšeny na FB, webu Mikulovic. Bude zakoupeno osvětlení na vánoční strom v Mikulovicích, stávající se předá do Širokého Brodu. V Širokém Brodě bude instalován i nový betlém.

P. Klimčiková zjistí možnost zapůjčení koní a vozu na jarmark, p. Hromádková zjistí možnost vystoupení pěveckého sboru z Bělé p. P. v kostele.

Mikulášská nadílka pro děti (akce Mikulovického SRPDŠ) nebyla prodiskutována.

3. Dny obce 2016

Petra Kouřilová podala stručný nástin příprav. Zatím zajištěno podium, zvukař, vystoupení dechového orchestru s mažoretkami, hlavní program večera hudební skupina „Legendy se vracejí“. Děti ze ZŠ nacvičují vystoupení. V jednání „lidský fotbal“. Otázka zapojení polské strany (grant). Znovu probrat všechny otevřené body + další podněty na jednání výboru 10. 11. 2015.

4. Diskuze - různé

Poděkování všem organizátorům a zhodnocení Dnů seniorů. Pro úspěch bude akce opakována, poděkování DS Kantoři za vystoupení.

Znovu se projednávalo financování spolků na rok 2016, p. Klimčiková řeší situaci Svazu žen, o které bude informovat, registrace DS Kantoři. Diskuze o částce za pronájem komunitního centra pro spolky.

P. Klimčiková navrhla uskutečnit v lednu 2016 setkání všech spolků v obci a poděkovat jim za jejich činnost pro občany a ocenit jejich činnost diplomem. Dořešení na příštím jednání 10. 11. 2015.

Poděkování za organizaci vystoupení Uršuly Klukové. Padl návrh na jinou hodinu vystoupení (optimální 17,18), nízká účast.

 

 

 

 

 

Zápis vypracovali Petra Kouřilová a Pavel Macháček.          

Schválil:                                                                                              Ověřil:

Pavel Macháček                                                                               …………………………

předseda výboru                                                                                   člen výboru

V Mikulovicích dne 3. 11. 2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.